Page 6 - godisnjak_2010

Basic HTML Version

4 |
Moje pjesme
su moji memoari,
one drže me
mladim dok
izvana starim,
one tugu sprže,
ne daju da se
pokvarim, u
njima su sve
moje ceste i
trotoari...
connect