Page 36 - godisnjak_2010

Basic HTML Version

U Zagrebu, 12.05.2011.
Nadzorni odbor HDS:
Davor Bobić, predsjednik
Jelena Vuković, član
Miroslav Buljan, član
Izvještaj nadzornog
odbora hrvatskog
društva Skladatelja
o poslovanju u
2010. godini
Nadzorni odbor održao je sjednicu 12. svibnja 2011.
u prostorijama HDS-a, Berislavićeva 9. Sjednici su
prisustvovali svi članovi NO, te glavni tajnik HDSa
Antun Tomislav Šaban.
Prije sjednice članovima NO dostavljene su preslike
zapisnika sjednica Predsjedništva sačinjenih u periodu
od posljednje Skupštine, te preslika zapisnika same
Skupštine.
Na samoj sjednici, Glavni tajnik predočio je članovima
NO sve dokumente, izvješća i ostale priloge vezane uz
poslovanje Društva, a također je usmeno odgovarao
na upite članova NO, dodatno ih informirajući.
Nadzorni odbor ocjenjuje da je Predsjedništvo radilo u
skladu sa Statutom te u interesu Društva.
Nadzorni odbor pregledao je račun prihoda i
rashoda za 2010. godinu, izrazivši zadovoljstvo
dobrim financijskim rezultatom u toj kriznoj godini.
Članovi NO posebno su proučili financijska izvješća
umjetničkih projekata HDSa: ZagrebFesta, Glazbene
tribine i jazz projekata. Glavni tajnik je članove NO
usmeno informirao o financijskom poslovanju netom
završenog Muzičkog biennala, obzirom da u vremenu
održavanja sjednice financijsko izvješće još nije bilo
kompletirano.
Članovi NO zaključili su da je financijsko poslovanje
tih projekata vođeno marom dobrog gospodara i da
su sredstva utrošena sukladno Statutu i odlukama
Predsjedništva.
Članovi NO pregledali su revizijsko izvješće za 2009.
godinu. Glavni tajnik informirao ih je da je u izradi
revizijsko izvješće za 2010. godinu, što je i zakonska
obveza Društva.
Glavni tajnik informirao je članove NO oko situacije s
“Domom hrvatske glazbe”. Unatoč angažmanu brojnih
udruga i pojedinaca, stvari trenutno stoje jer je
evidentan manjak političke volje da se glazbenicima
stavi na raspolaganje odnosno da im se donira
predmetna nekretnina.
Članovi NO pokazali su puno zanimanja za projekt
izrade baze hrvatske glazbe pod okriljem Instituta
hrvatske glazbe, koja bi se ponudila u digitalnu
distribuciju odnosno prodaju. NO procjenjuje da
se radi o projektu od visoke važnosti za budućnost
hrvatske glazbene industrije te savjetuje da se isti
pokrene u što kraćem roku.
Članovi NO pohvalili su odluku Predsjedništva da se
ponovo pokrene tiskanje notnih materijala zabavne
glazbe. NO zaključuje da se radi o vrijednoj djelatnosti
koja ima svoju kulturološku i dokumentarnu ulogu, ali
i komercijalni potencijal.
Glavni tajnik detaljno je informirao NO o
međunarodnom angažmanu Društva, posebno o svojoj
ulozi kao člana radne grupe CIAM i direktora ZAMPa
Marčeca kao predsjedavajućeg Europske konferencije
CISACa. Članovi NO podržali sumeđunarodni angažman
Glavnog tajnika i direktora, kojim se osigurava vodeća
uloga HDSa u regiji, ali i ugled u svijetu.
Članovi NO postavili su pitanje troškova i isplativosti
najma poslovnog prostora u kojem djeluje ZAMP, te
dotaknuli mogućnost kupnje vlastitog prostora. Glavni
Tajnik obrazložio je da troškove najma prostora ZAMPa
sukladno ugovoru snosi tvrtka Emporion. Također
je napomenuo da je s partnerima u Emporionu
ispregovarano postupno smanjenje troškova zaštite
u što je uključen i najam prostora. Vlastiti prostor
odgovarajuće veličine i opreme financijski je velik
zalogaj, a ako bi se jednom i kupio mogao bi tijekom
godina postati neodgovarajući ako bi se opseg posla i
broj zaposlenika znatno povećao ili smanjio.
Članovi NO pozdravili su smanjenje troškova Zaštite
i podržali poslovni model u kojem su troškovi najma
prostora uključeni u troškove Zaštite.
34 |