Page 32 - godisnjak_2010

Basic HTML Version

30 |
PRAVA JAVNOG PRIOPĆAVANJA
Prihod od prava javnog izvođenja u porastu je za
7,58%. No, brojku se samu po sebi može različito
protumačiti pa je svakako valja i objasniti po
segmentima kod kojih neki imaju veći pad, a neki
ogromni rast.
Dakle, prihodi od generalnih korisnika u dobrom su
rastu od 9,84%, što je i u dobrim vremenima odličan
rezultat, a u gospodarski kriznoj godini izvanredan.
Možemo kazati i da naša dosljednost u postupanju s
korisnicima i rad na njihovoj edukaciji o činjenici da
glazba jest vaše vlasništvo koje oni koriste u svrhu
podizanja kvalitete vlastite usluge ili proizvoda, iz
godine u godinu pridonosi urednijem ritmu plaćanja
naknada.
S druge strane, prihodi od koncerata i priredbi bilježe
pad i to od čak 35,64%, no oni su posljedično vezani
i za ono na što ne možemo nikako utjecati, a to je
uslijed krize manja koncertna ponuda, pogotovo
mega koncerata, kao i nešto slabija posjećenost
koncerata.
Prihodi od televizijskih i radijskih postaja u blagom
porastu (3,22% radijske postaje i 2,12% televizijske),
a dijelom i zbog činjenice da je od 2010. godine s
udrugama lokalnih radijskih i televizijskih postaja
ugovorena naknada u iznosu od prihoda umjesto
dotadašnje paušalne naknade.
Također uslijed velike ekspanzije broja korisnika
kabelskih i IP TV usluga koje prodiru na hrvatsko
tržište, prihod od kabelske retransmisije narastao je
za čak 141,4%. Govoreći o ovoj skupini korisnika, a
obzirom da se proteklih godina jedna manja skupina
kabelskih operatera opirala plaćanju naknada i u
tu svrhu još 2007. godine pokrenula postupak pred
Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, valja
ovdje istaknuti i rezultat okončanog postupka, a
koji je objavljen početkom siječnja ove godine.
Naime, Agencija je zaključila da smo sve operatere
na tržištu tretirali jednako te je odbacila suprotne
navode nekih kabelskih operatera. Pri tome je
istaknuto da smo “posebno odgovorno pazili da
svojim postupanjem ne bi na bilo koji način pojedine
operatore doveli u povoljniji položaj u odnosu na
njihove konkurente” kao i da smo vodili računa o
tome da “svi operatori na transparentan način budu
upoznati sa načinima i uvjetima obračuna naknade”.
Također, Agencija navodi i da je uvođenjem
operatora u sustav reguliranja autorskih prava, HDS
ZAMP svima osiguravao jednak položaj na tom tržištu
obzirom da su svima prava i obveze bili određeni pod
jednakim uvjetima, kao i da je udjel naknade HDS
ZAMPa u cijeni usluga na ovom tržištu neznatan.
raspodjela ukupno naplaćenog
temeljem prava javnog priopćavanja
godina
naplata
2004.
56.740.731,97 kn
2005.
57.170.990,38 kn
2006.
65.439.965,12 kn
2007.
72.479.017,79 kn
2008.
76.090.697,20 kn
2009.
83.385.932,81 kn
2010.
90.024.377,81 kn
37,05%
Hoteli, klubovi,
ugostitelji,
prijevoznici i dr.
Radijske postaje
18,69%
Televizijske postaje
28,30%
Kabelska
retransmisija
10,29%
Koncerti zabavne i
seriozne glazbe
5,66%
naplata javnoG priopćavanja 2004. - 2010.
100.000.000,00 kn
80.000.000,00 kn
60.000.000,00 kn
40.000.000,00 kn
20.000.000,00 kn
0,00 kn
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.