Page 3 - godisnjak_2010

Basic HTML Version

sadržaj
UVODNA RIJEČ PREDSJEDNIKA HDS-a HRVOJA HEGEDUŠIĆA
/03
IZVJEŠĆE GLAVNOG TAJNIKA HDS-a ANTUNA TOMISLAVA ŠABANA
/05
UMJETNIČKE AKTIVNOSTI HDS-a
/08
AUTORSKI KONCERTi
/09
JAZZ PROJEKTI HDS-a
/10
47. GLAZBENA TRIBINA OPATIJA
/12
ZAGREBFESt
/14
TRIBINE HDS-a
/15
DJELATNOST CANTUS ANSAMBLA
/16
IZDAVAČKA DJELATNOST HDS-a
/18
SERIJA NOTNIH IZDANJA ARS CROATICA
/18
ČASOPIS “CANTUS”
/18
“CANTUS” d.o.o.
/19
financijska potpora HDS-a nezavisnim projektima
/21
objavljeni dobitnici godišnjih nagrada HDS-a za 2010. g.
/24
IZVJEŠĆE GLAVNOG DIREKTORA SLUŽBE ZAMP NENADA MARČECA
/25
FINANCIJSKI REZULTATI 2010. GODINE
/27
GRAFIČKI PRIKAZ naplate
/28
PRAVA JAVNOG PRIOPĆAVANJA
/30
PRAVA MEHANIČKE REPRODUKCIJE
/31
PRIHODI IZ INOZEMSTVA
/32
IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA HDS-a o poslovanju u 2010. g.
/34
IZVJEŠĆE REVIZORske tvrtke
/35
| 1