Page 29 - godisnjak_2010

Basic HTML Version

| 27
FINANCIJSKI REZULTATI
2010. GODINE
NAPLATA 2010.
Ukupno
Troškovi Troškovi
Za
Odbitci za Odbitci za
Neto za
Neto za
naplaćeno
%
raspodjelu socijalnu i socijalnu i raspodjelu raspodjelu
kulturnu kulturnu
%
namjenu namjenu %
(1) PRAVA JAVNOG PRIOPĆAVANJA
Radijske postaje
16.829.299,25 4.154.368,30 24,69% 12.674.930,95 1.267.493,10 10,00%
11.407.437,85 67,78%
Televizijske postaje
25.479.002,78 5.748.092,97 22,56% 19.730.909,81 1.973.090,98 10,00%
17.757.818,83 69,70%
Kabelska retransmisija 9.261.346,62 1.852.269,32 20,00% 7.409.077,30 740.907,73 10,00%
6.668.169,57 72,00%
Koncerti zabavne i
seriozne glazbe
5.099.483,44 917.907,02 18,00% 4.181.576,42
0,00
0,00%
4.181.576,42 82,00%
Hoteli, klubovi,
ugostitelji,
33.355.245,72 10.673.678,63 32,00% 22.681.567,09 2.268.156,71 10,00%
20.413.410,38 61,20%
prijevoznici i dr.
ukupno
90.024.377,81 23.346.316,24 25,93%66.678.061,57 6.249.648,52 9,37% 60.428.413,05 67,12%
(2) PRAVA MEHANIČKE REPRODUKCIJE
Klasična diskografija
1.992.947,38 358.730,53 18,00% 1.634.216,85
0,00
0,00%
1.634.216,85 82,00%
Melodije za mobitele
341.950,43 61.551,08 18,00%
280.399,35
0,00
0,00%
280.399,35 82,00%
MP3 džuboksi
438.422,84 78.916,11 18,00%
359.506,73
0,00
0,00%
359.506,73 82,00%
Privatno kopiranje
3.397.562,43 679.512,49 20,00% 2.718.049,94 815.414,98 30,00%
1.902.634,96 56,00%
ukupno
6.170.883,08 1.178.710,21 19,10% 4.992.172,87 815.414,98 16,33% 4.176.757,89 67,68%
(3) VELIKA I SINKRONIZACIJSKA PRAVA
UKUPNO
33.708,31
6.741,66 20,00%
26.966,65
0,00
0,00%
26.966,65 80,00%
(4) INOZEMSTVO
UKUPNO
3.903.561,77 390.356,18 10,00% 3.513.205,59
0,00
0,00%
3.513.205,59 90,00%
UKUPNO (1+2+3+4)
100.132.530,97 24.922.124,29 24,90% 75.210.406,68 7.065.063,50 9,39%
68.145.343,18 68,06%