Page 28 - godisnjak_2010

Basic HTML Version

26 |
Također, i odnosi s korisničkim udrugama bili su stabilni uz međusobno uvažavanje problema s kojima se i
jedni i drugi susrećemo u gospodarski kriznim godinama.
Promotivne i komunikacijske aktivnosti
U 2010. godini nastavili smo s kampanjom “Glas autora” koja za cilj ima promicanje vrijednosti autorskog
rada i kulture kao i isticanje nužnosti da umjetnici trebaju moći živjeti od svog rada. Kampanju smo
posebno promovirali i na prošlogodišnjem CMC festivalu.
U jesen smo u suradnji s ostalim predstavnicima glazbene, filmske i softverske industrije pokrenuli akciju
“Stop pirati”. U sklopu ove akcije javno je, a prema nalogu sudova, uništeno više od 150 tisuća piratskih
DVDR-a, CDR-a, VHS-a i audio-kazeta s filmovima, računalnim programima i glazbom. Ova akcija medijski
je bila vrlo popraćena te su mediji obratili pažnju na problem piratstva i štete koje ono sa sobom donosi,
bilo da je riječ o klasičnom piratstvu, bilo da je riječ o onom internetskom.
Problemi piratstva i krivotvorina u središtu su i nacionalne kampanje “Stop krivotvorinama i piratstvu”
koje je 2010. godine osmišljena unutar suradnje tijela državne uprave zaduženih za provedbu prava
intelektualnog vlasništva i predstavnika nositelja prava.
Također, moramo istaknuti i sve veće sudjelovanje predstavnika HDS ZAMPa kao govornika odnosno
predavača na okruglim stolovima i stručnim seminarima i savjetovanjima (poput Weekend Media Festivala,
Intelektiva itd.). Ovo potvrđuje da smo se svojim dosljednim radom proteklih godina, i društveno profilirali
kao vodeći stručnjaci s područja autorskopravne zaštite i kolektivnog ostvarivanja prava.
Važnost regionalne suradnje
No, ovakvu odličnu suradnju i prilike u našoj zemlji svakako trebamo probati širiti i van granica zemlje.
Naime, sasvim je jasno da niti jedna zemlja nije otok pa stoga i ono što se događa u njezinu okružju može
utjecati i na događanja u njoj. Ovo je ujedno i stav naših susjednih društava (SAZAS, SQN, SOKOJ, ZAMP
MK, PAM CG) pa su ova društva iz regije, a koja također za sve nas predstavlja i jedno prirodno zajedničko
tržište, pojačali međusobnu regionalnu suradnju. Unutar te suradnje pokrenuli smo razmjenu iskustava,
usporedbu vlastitih sustava i poslovnih rješenja kao i odnosa s korisnicima i državnim institucijama, dali
izraditi stručnu analizu pravnih okvira te dogovorili zajedničke promotivne kampanje. Vjerujemo da će se
ova naša suradnja razvijati i jačati.
Spremnost na promjene koje donosi ulazak zemlje u EU
Ono što također pozorno promatramo jesu i događanja u Europskoj uniji kojoj će i Hrvatska uskoro
pristupiti. Dosadašnja zbivanja u Uniji nisu se odrazila na kolektivno ostvarivanje prava u našoj zemlji pa
čak niti na izmjenu ugovora o reciprocitetu, a obzirom na odredbe našeg Zakona o autorskom i srodnim
pravima. Drugim riječima Društvo i dalje kao i proteklih godina, za korištenje glazbe na Internetu izdaje
licence za cijeli svjetski repertoar za područje Hrvatske. Međutim, događanja u Uniji dovela su cjelokupni
sustav kolektivnog ostvarivanja prava na svojevrsnu prekretnicu. U tim nemirnim vremenima HDS ZAMP
pozicioniran je na vodeće mjesto Europskog vijeća naše krovne organizacije CISAC. Ovo priznanje – osim
što godi - daje nam priliku da i sami još aktivnije pratimo događanja Uniji, te da i u budućnosti osiguramo
što bolji položaj našeg Društva. Pozorno pratimo što se u Uniji događa, analiziramo i predviđamo, a kako
bi bili spremni na promjene funkcioniranja sustava u ovom segmentu i u našoj zemlji.
Posebno se i unutar društava s područja Europske unije, ali i ostalih društva svijeta, zalažemo za opstanak
i ostanak čvrste suradnje svih društava. Ovo činimo imajući u vidu da sustav i dalje treba služiti autorima i
omogućiti im da od svojeg rada i žive, ali i da svako društvo kroz fondove za poticanje kulturnog stvaralaštva
pridonosi i izgrađuje kulturnu raznolikost.
Nenad Marčec
glavni direktor Službe ZAMP