Page 27 - godisnjak_2010

Basic HTML Version

| 25
Opća ocjena
Ocjenu poslovne 2010. valja započeti podsjetnikom da je za Hrvatsko društvo skladatelja 2008. godina
bila godina reformi provedenih uslijed analize postignuća proteklih godina, a 2009. godina kušnje koja je
pokazala da su reforme bile potrebne. Poslovna 2010. godina dokaz je da je put kojim smo 90-tih godina
prošlog stoljeća krenuli, a u 2008. godini prilagodili vremenu, pravi put koji nam omogućuje da iz godine
u godinu od početka puta ubiremo plodove dosljednosti i kumulacije našeg rada i svega uloženog u rad
Društva. Ti plodovi su svakako financijske prirode, ali što je još i važnije, društvene prirode odnosno
omogućavaju nam sve bolje društveno pozicioniranje u zemlji, što je važno jer postoji stalna nužnost
edukacije i građana i institucija o važnosti poštivanja autorskog prava koje jest pokretač razvoja društva.
Dakle, naša 2010. godina bila je i financijski i društveno uspješna poslovna godina.
Društveno pozicioniranje u zemlji i inozemstvu – glavno postignuće 2010. godine
Činjenica da je hrvatska Vlada donijela Nacionalnu strategiju jačanja provedbe prava intelektualnog
vlasništva, daje nam zaključiti da se i u hrvatskom društvu događaju promjene odnosno da jača društvena
percepcija o važnosti zaštite prava intelektualnog vlasništva. Vjerujemo da smo svojim radom na
promociji zaštite autorskog prava i sami tome pridonijeli. Također, spomenuta strategija i dosadašnja
suradnja u prvom redu s nadležnim Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo, ali i s nekim drugim
državnim institucijama, u 2010. godini omogućili su nam da i formalno budemo uključeni u suradnju
državnih institucija s predstavnicima nositelja prava. Ovo smatramo izuzetno važnim. Kao prvo imamo
mogućnost predlagati potrebne projekte suradnje između udruga nositelja prava i državnih institucija.
Imamo mogućnost ukazati na propuste sustava i predložiti moguća rješenja. Imamo mogućnost predlagati
i sudjelovati u promotivnim i edukacijskim projektima koji se pokreću institucionalno i na nacionalnoj
razini. Sve ove mogućnosti koristimo i nailazimo na dobar odaziv, pa možemo kazati da se naša suradnja
s državnim institucijama zaduženim za provedbu prava intelektualnog vlasništva (DZIV, MUP, Carina,
Inspektorat, Državno odvjetništvo itd.) na obostranu korist razvija.
Kvaliteta poslovanja HDS ZAMPa i u inozemstvu se navodi kao poseban primjer, a potvrda našeg poslovanja
jest i činjenica da smo HDS ZAMP doveli na čelo europskih društava koja se bave kolektivnim ostvarivanjem
autorskih prava s više umjetničkih područja (glazba, film, fotografija, likovna djela itd). Ovo je uistinu
jedan od rijetkih primjera koji pokazuje da i mi kao zemlja u pojedinim segmentima možemo, ne samo
stajati uz bok ostalim zemljama Europe, već i preuzeti vodstvo.
Financijski rezultat - ukratko
Financijska strana našeg poslovanja promatrana u odnosu na 2009. godinu pokazuje ukupni porast od 3,63%.
Neki segmenti poslovanja, posebice naknade koje se prikupljaju temeljem prava mehaničke reprodukcije
te prava na naknadu za privatno i drugo vlastito korištenje, bilježe - uslijed objektivnih prilika na tržištu i
prošlogodišnjih događanja – nešto veći pad. Premda je to odraz realnih prilika i gospodarskog okružja, već
smo poduzeli mjere i korake kako bi se ove godine bolje nosili sa stanjem na tržištu. Sve u svemu, ukupni
financijski rezultat 2010. godine tumačimo kao odličan rezultat postignut u vremenima gospodarske krize.
Kroz godinu
Suradnja s drugim udrugama za kolektivno ostvarivanje: HUZIP, ZAPRAF, DHFR i DZNAP, već je tradicionalno
dobra. Iz godine u godinu potvrđuje se izreka “zajedno smo jači, razjedinjeni propadamo”, jer uistinu
snaga naše međusobne suradnje iz godine u godinu je sve veća.
Osim ove suradnje, a kako smo uvodno već kazali, 2010. godina okrunjena je jačanjem naše suradnje sa
svim tijelima i institucijama uključenim u provedbu prava intelektualnog vlasništva, ali i jačanjem naše
pozicije u inozemstvu.
IZVJEŠĆE GLAVNOG
DIREKTORA SLUŽBE
ZAMP NENADA
MARČECA