Page 19 - godisnjak_2010

Basic HTML Version

15 praizvedbe
(F. Geßler – Echoes from Non Response; D. Detoni – Koralna predigra; I. Stefanović – Pesnik
u staklenoj kutiji; S. Drakulić – Jabuka razdora; P.M. Edlin – A Chain of Wonders; B. Šipuš – Ten Hotti; Srećko
Bradić – Koncert za flautu i orkestar; Frano Đurović – Koncert za glasovir i orkestar; Željko Brkanović –
Koncert za gitaru, gudače i udaraljke; Tomislav Oliver – Obsidienne; Tena Ivana Borić – Canto; Tibor
Szirovicza – K-Cycle; Marco Lombardi – Corrente; Giampaolo Coral – Raps VII; Bogdan Gagić – Concerto
Cantus)
dirigenti
– Berislav Šipuš (14 koncerata), Davorin Brozić (2 koncerta), Adriano Martinolli (2 koncerta), Ivan
Josip Skender
solisti
– Marta Babić, mezzosopran; Marijan Jurišić, tenor; Mirjana Franić, harfa; Martina Gojčeta Silić,
mezzosopran; Martina Filjak, klavir; Domagoj Dorotić, tenor; Stjepan Franetović, tenor; Marko Mimica,
bariton; Goran Jurić, bas; Tvrtko Sarić, gitara; Dani Bošnjak, flauta; Mario Šincek, trombon; Roberto
Fabbriciani, flauta; Ana Maria Grazio, klavir; Srđan Bulat, gitara; Tomislav Žužak, saksofon; Branko
Mihanović, oboa; Luisa Sello, flauta; Srebrenka Poljak, klavir
redatelji
– Krešimir Dolenčić, Mario Kovač
koreograf
– Dinko Bogdanić
kostimografkinja
– Vesna Marinković
CANTUS ANSAMBL
Prihodi:
Ministarstvo kulture
130.185,00 kn
Gradski ured za kulturu Zagreba:
345.000,00 kn
Program EU Kultura
127.573,58 kn
(za 2009. i 2010. g.)
Prodaja programa
303.671,99 kn
Sponzorstvo
150.000,00 kn
HDS
187.500,00 kn
Ukupno svi prihodi:
1.243.930,57 kn
Rashodi:
Umjetnički honorari (tuzemni)
723.780,71 kn
Umjetnički honorari (inozemni)
31.027,72 kn
Troškovi realizacije programa EU Kultura
109.800,00 kn
(za 2009. i 2010. g.)
Troškovi prijevoza
135.805,70 kn
Tisak, dizajn
53.858,00 kn
Pomoćni rad
50.609,20 kn
Smještaj umjetnika
46.021,26 kn
Najam dvorane
58.060,00 kn
Najam instrumenata
65.440,00 kn
Najam notnog materijala
54.123,55 kn
Reprezentacija
12.397,80 kn
Audio i video snimanje
61.609,60 kn
Ostali materijalni troškovi
12.943,17 kn
Bankovni troškovi
1.962,61 kn
Autorska prava (ZAMP)
3.780,00 kn
Ukupno svi rashodi:
1.421.219,32 kn
| 17