Page 18 - godisnjak_2010

Basic HTML Version

16 |
DJELATNOST
CANTUS ANSAMBLA
Cantus Ansambl je u godini 2010. održao 19 koncerata: 15 u Hrvatskoj te 4 u inozemstvu. Koncerti s
naslovima THEATRE CANTUS (8.2.2010.), WOMEN 4 CANTUS 4 WOMEN (8.3.2010.), CANTUS IN THE NEW
WORLD (19.4.2010.) i NEO CANTUS (6.6.2010.) te koncerti RE:NEW CANTUS (4.10.2010.) i STRUCTURAL
CANTUS (15.11.2010.) dio su Cantusovog ciklusa od šest koncerata CANTUS & LISINSKI koji se kao jedini
ciklus koncerata posvećenih isključivo tzv. Novoj glazbi (glazba 20. i 21. stoljeća) odvija već četvrtu,
odnosno petu sezonu zaredom u maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski (cca. 300 sjedećih
mjesta). Posebno moramo istaknuti koncert THEATRE CANTUS koji je zbog neobičnog i zanimljivog
programa privukao veliki broj znatiželjnika. Program se sastojao od partitura Mauricia Kagela (Match, za
2 violončelista i udaraljkaša, Kontra-Danse, baleta za neplesače, kojeg su izveli članovi našeg ansambla
uz koreografiju Dinka Bogdanića), Silvija Foretića (Valse Macabre, za glas i salonski orkestar; Marta Babić,
mezzosopran), Luciana Berioa (Opus Number ZOO, za puhački kvintet) i austrijskog gosta Floriana Geßlera.
Koncert 6.6.2010. bio je u službenom programu kongresa ISPAe (International Society for Performing Arts)
koji se od 3. do 6. lipnja održavao u Zagrebu, a gosti Hrvatskog društva skladatelja, pa tako i Cantus
Ansambla i Muzičkog biennala Zagreb bili su i delegati iz 20 festivala regije, koji su poput MBZa članovi
EFAe (European Festival Association). Program se ponovio i na još jednom gostovanju u Beogradu na
Međunarodnoj tribini kompozitora.
Cantus Ansambl je u godini 2010. započeo novu zanimljivu suradnju s austrijskim ansamblom za suvremenu
glazbu - ansamblom Zeitfluss iz Graza. Ova suradnja nastavlja se na dobar temelj koji je ansambl već
ostvario s Ljubljanom (UNICUM festival, ansambl MD7), Bečom (Centar i fondacija Arnold Schönberg),
Trstom (Festivale Trieste Prima), u ostvarivanju lokalne kulturne mreže. Unutar suradnje s ansamblom
Zeitfluss predviđeno je 5 koncerata. Cantus Ansambl je u Zagrebu (unutar ciklusa Cantus & Lisinski)
na dva koncerta (8.2. i 8.3.) predstavio austrijske skladatelje i skladateljice (Florian Geßler, Elisabeth
Harnik, Joanna Wozny), a 22.3. gostovao je unutar ciklusa ansambla Zeitfluss u Minoritensaal, Graz.
Program koncerta u Grazu sastojao se većinom od naslova hrvatskih skladatelja.
Također, ansambl je nastupio 10.5.2010. na međunarodnom festivalu suvremene glazbe Sounds New u
Canterburyu (UK) koji se odvijao od 7. do 16.5.2010. Potrebno je naglasiti da je na festivalu koji se ove
godine odvijao pod tematskim naslovom Symbolism and Numerology in Music: The Number Seven, koncert
Cantus Ansambla bio jedan od centralnih događaja, uz koncerte ansambla Intercontemporain, ansambla
Modern i CBSO Chamber Players.
Navodimo određene podatke za navedeno razdoblje
19 koncerata:
u Hrvatskoj – 15
Zagreb:
4 koncerta u ciklusu Cantus & Lisinski 2009/2010, 2 koncerta u ciklusu Cantus & Lisinski 2010/2011,
1 autorski koncert NOVI VAL (org. Cantus d.o.o. i Hrvatsko društvo skladatelja);
Čakovec:
dvorana
Zrinski/Scheier;
Omiš:
Omiško ljeto;
Dubrovnik:
Dubrovačke ljetne igre;
Osor:
Osorske glazbene večeri;
Samobor:
Samoborska glazbena jesen;
Sisak:
Dani Miroslava Miletića;
Slavonski Brod:
org. Kazališno-
koncertna dvorana “Ivana Brlić-Mažuranić”;
Opatija:
Glazbena tribina
u inozemstvu – 4
Canterbury (VB):
Sounds New Music Festival;
Ljubljana (SLO):
UNICUM festival;
Beč (AUS):
Centar Arnold
Schönberg ;
Beograd (Srbija):
Međunarodna tribina kompozitora
59 djela
– od toga 30 djela hrvatskih autora (S. Foretić, D. Detoni, S. Drakulić, B. Papandopulo,
B. Šipuš, S. Dedić, M. Ivičević, I. Kiš, I. J. Skender, A. Knešaurek, S. Bradić, F. Parać, F. Đurović,
Ž. Brkanović, T. Oliver, M. Ruždjak, M. Miletić, T. I. Borić, T. Szirovica, B. Gagić), 29 inozemnih autora (F.
Geßler, L. Berio, M. Kagel, L. Janaček, I. Stefanović, E. Harnick, J. Wozny, G. Crumb, J. Adams, M. Torke,
H. Birtwistle, l. Zielińska, P.M. Edlin, K. Weill, E. Howard, P. Hindemith, I. Stravinski, W. A. Mozart, E.
Buene, T. Davies, L. Lebič, A. Schönberg, R. Bischoff, M. Lombardi, F. Donatoni, G. Coral);