Page 12 - godisnjak_2010

Basic HTML Version

JAZZ PROJEKTI
Prihodi:
Ministarstvo kulture
60.000,00 kn
Gradski ured za kulturu Zagreba:
60.000,00 kn
HRT-otkup programa
41.999,00 kn
Inozemna kulturna predstavništva
38.830,00 kn
Turistička zajednica Grada Zagreba
10.000,00 kn
Ostalo (članarina u jazz klubu)
9.400,00 kn
HDS
475.973,00 kn
Ukupni svi prihodi:
696.202,00 kn
Rashodi:
Umjetnički honorari
471.740,00 kn
Putni troškovi
26.285,00 kn
Smještaj i prehrana umjetnika
69.343,00 kn
Najam instrumenata i opreme
39.604,00 kn
Programski katalozi i plakati
21.771,00 kn
Autorska prava (ZAMP)
12.000,00 kn
Pomoćni rad
39.727,00 kn
Bankovni troškovi
1.751,00 kn
Ostalo
13.981,00 kn
Ukupno svi rashodi:
696.202,00 kn
10 |
jazz projekti hds-a
Jazz programi HDSa provodili su se po ustaljenoj shemi dvaju festivala i Jazz ciklusa. Sve te manifesta-
cije su koprodukcija s koncertnom dvoranom “Vatroslav Lisinski”. Po prvi puta jedan projekt je održan
u Velikoj dvorani, u koprodukciji s HRTom, a praksa izmještanja pojedinih atraktivnih projekata u Veliku
dvoranu nastavit će se i ove godine.
Osim koncerata, u prostorijama HDSa održane su i dvije jazz slušaonioce. Svi koncerti Jazz ciklusa bili su
rasprodani, a koncerti festivala uglavnom dobro popunjeni.
Festivalske koncerte snimala je Hrvatska radiotelevizija, pa su naknadno emitirani, a neki prenošeni i uživo.