Page 11 - godisnjak_2010

Basic HTML Version

AUTORSKI KONCERTI 2010.
Prihodi:
Ministarstvo kulture
60.000,00 kn
Gradski ured za kulturu
20.000,00 kn
HDS
76.159,79 kn
Ukupno svi prihodi:
156.159,79 kn
Rashodi:
Umjetnički honorari:
75.829,74 kn
Najam prostora, instrumenata i opreme:
26.520,00 kn
Programski katalozi i plakati: dizajn i tisak
21.487,50 kn
Autorska prava (ZAMP):
1.328,40 kn
Cantus: organizacija i produkcija
30.000,00 kn
Reprezentacija-domjenci:
994,15 kn
Ukupno svi rashodi:
156.159,79 kn
| 9
AUTORSKI KONCERTI
Tijekom 2010. godine održana su kao i prijašnjih godina tri koncerta. Dva su održana u Preporodnoj
dvorani palače Narodnog doma u Opatičkoj ulici zagrebačkoga Gornjeg grada, a jedan u koprodukciji sa
scenom “Amadeo” u Gliptoteci HAZU. Koncerti su prezentirali stvaralaštvo skladatelja raznih generacija,
članova našeg Društva.
1. Autorski koncert TOMISLAVA UHLIKA
Zagreb, srijeda, 26. svibnja 2010.,
Preporodna dvorana palače Narodnoga doma, u 20 sati
Ovim koncertom obilježen je 50. rođendan (s malo za-
kašnjenja) jednog od naših najplodnijih skladatelja.
2. Autorski koncert NOVI VAL
– Mirela Ivičević,
Ivana Kiš, Ante Knešaurek, Ivan Josip Skender
Zagreb, četvrtak, 17. lipnja 2010.,
Preporodna dvorana palače Narodnoga doma, u 20 sati
Nastavlja se prezentacija opusa mlađe generacije čla-
nova Društva. Na ovom koncertu izvedena su djela ko-
lega starih oko 30 godina.
3. Večer MILJENKA PROHASKE
– U komornom ozračju
Zagreb, petak, 3. rujna 2010., Gliptoteka HAZU, u 21 sat
Doajen hrvatske glazbe Miljenko Prohaska obilježio je
svoj 85. rođendan izvedbom brojnih djela iz svog ko-
mornog opusa.