Page 10 - godisnjak_2010

Basic HTML Version

8 |
umjetničke
aktivnosti hds-a
Tijekom 2010. godine Predsjedništvo je za umjetničke projekte izdvojilo 3.000.000 kuna, čime je taj
iznos vraćen na razinu od prethodnih godina (u 2009. je taj iznos smanjen na 2.800.000 kuna). Uz to, a
sukladno Zakonu, nastavljeno je s financiranjem nezavisnih umjetničkih projekata, za koje je izdvojeno
još gotovo 900.000 kuna od sredstava iz naknade za prazne medije (BTL), iz naknade za tradicijsko
stvaralaštvo, te iz fonda „Rudolf i Margita Matz“.
U 2010. godini je za pripreme Muzičkog biennala Zagreb 2011. Ministarstvo kulture RH uplatilo 450.000,00
kuna, a Gradski ured za kulturu Zagreba 500.000,00 kuna. No, kako se radi o projektu koji pripada 2011.
godinu, cjelokupni financijski podaci za MBZ bit će uključeni u izvješće za 2011. godinu.
UMJETNIČKI PROJEKTI HDSa 2010. – UKUPNI PRIHODI
HDS
Ministarstvo Gradski ured
kulture
za kulturu
Sponzorstva EU fondovi
Prodaja
Ukupno:
1.800.005,67 1.060.185,00 1.096.000,00
208.830,00
127.573,58 360.070,99
4.652.665.24
38,69%
22,79%
23,56%
4,49%
2,74%
7,74%
100%
38,69%
HDS
23,56%
gradski ured za kulturu
22,79%
ministarstvo kulture
7,74%
prodaja
4,49%
sponzorstva
2,74%
eu fondovi
Udjeli u financiranju umjetničkih projekata