Page 9 - godisnjak_2009

Basic HTML Version

Autorski koncert povodom 75. rođendana akademi-
ka Pavla Dešpalja
17. lipnja 2009. Na programu su bile
skladbe "Koncert za violončelo i gudače", "Koncert za
alt-saksofon i gudače", te "Passacaglia i fuga za glasovir
i gudače". Sve je izvodio Hrvatski komorni orkestar pod
ravnanjem samog slavljenika, a solisti su bili Pavle Zajcev,
Dragan Sremec i Dalibor Cikojević.
AUTORSKI KONCERTI
Tijekom 2009. godine zadržan je uobičajeni tempo od tri koncerta godišnje,
a svi su održani u Preporodnoj dvorani palače Narodnog doma u Opatičkoj
ulici zagrebačkoga Gornjeg grada.
Prihodi (kn):
Ministarstvo kulture
60.000,00
Gradski ured za kulturu zagreb
45.000,00
prihodi bez HDS-a
105.000,00
HDS
175.000,00
Ukupno svi prihodi:
280.000,00
Rashodi (kn):
Umjetnički honorari
161.126,00
Najam prostora, instrumenata i opreme
35.049,34
programski katalozi i plakati
48.000,00
Autorska prava (ZAMP)
1.000,00
Cantus: organizacija i produkcija
55.000,00
Reprezentacija-domjenci
13.528,99
Ukupno svi rashodi:
313.704,33
Autorski koncert povodom 75. rođendana Sandra
Zaninovića
27. rujna 2009. Izvedene su skladbe "Arija"
J. S. Bacha u obradi Sandra Zaninovića; "Tri minijature"
(Kratki preludij, Hvarski nokturno, Romantični nokturno);
"Pjesma rastanka"; "Duettino"; "Passacaglia"; "Četiri sola i
tutti" i "Concertino za violinu". Sudjelovali su Berislav Ar-
lavi na glasoviru, Mira Vlahović, sopran, te Eugene Sarbu
na violini uz pratnju Hrvatskog komornog orkestara pod
dirigentskim vodstvom autora.
Autorski koncert u čast 100. obljetnice rođenja Brune
Bjelinskog
15. listopada 2009. Izvedena su djela "Can-
domblé za sopran, glasovir i udaraljke"; "Psalmi kralja Da-
vida za dva soprana i glasovirski trio"; "Koncert za klarinet i
gudače", te "Musik ist unser Trost za gudače". Sudjelovale
su vokalistice Lidija Horvat – Dunjko, Ivana Kladarin i Hele-
na Lucić; pijanistica Ljerka Pleslić – Bjelinski; udaraljkaš Fil-
ip Merčep; gudači Anđelko Krpan i Vinko Rucner; američki
klarinetist Michael Edwards; te Hrvatski komorni orkestar
pod ravnanjem Alana Bjelinskog.
Bruno Bjelinski
Za mene je muzika jedna od najvećih radosti koje čovjek
može doživjeti, pripada istoj kategoriji kao i priroda,
recimo. A i sami znate što sve muzika može izvući, recimo
rock and roll iz mladih. Dijapazon doživljaja je ogroman:
od ludovanja na rock koncertima pa do mirnog sjedenja,
uživanja i uspoređivanja muzike, možda s ljubavlju, s
najljepšim doživljajima u životu.
Sandro Zaninović
Glazba je kao religija, posljednje utočište civilizacije.
Glazba u biti jest vjera i jedno više opredjeljenje, pa bismo
o njoj trebali razmišljati i na taj način.
PAVLE DEŠPALJ
Moja je prva ljubav kompozicija. No zbog raznih životnih
prilika više sam se posvetio dirigiranju. Moj skladateljski
opus nije obilan, ali nadam se da će nešto značiti
hrvatskom narodu.
9
HDS ZAMP
GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2009.