Page 8 - godisnjak_2009

Basic HTML Version

To je izvršeno u prosincu 2009., i izdvojeno je još 800.000
kuna. Na taj način je ukupan iznos ipak umanjen za
200.000 kuna ili 7% u odnosu na prethodne godine, no
proračuni pojedinih projekata su na vrijeme smanjeni i
prilagođeni prihodima.
Početkom 2010. godine Predsjedništvo je izdvojilo u
proračun projekata također 2.000.000 kuna, a slično kao i
lani, krajem godine isti će se nadopuniti u visini srazmjer-
noj prihodima Društva.
Važno je spomenuti da je od prošle godine Društvo
pored svojih projekata započelo sufinancirati nezavisne
UMJETNIČKE
AKTIVNOSTI HDS-a
Nakon što je nekoliko godina zaredom za umjetničke projekte izdvajano po
3.000.000 kuna, Predsjedništvo je početkom 2009. godine donijelo odluku da se
zbog očekivane krize i smanjenja prihoda za umjetničke projekte izdvoji 2.000.000
kuna, te da se krajem godine taj iznos nadopuni još jednim izdvajanjem.
glazbene projekte. Ta novina je rezultat izmjena i dopuna
Zakona o autorskom i srodnom pravu kojima se naglašava
uloga autorskih društava kao kulturnih čimbenika. U
2009. godini Društvo je tako isplatilo pola milijuna kuna,
a u 2010. godini isplatit će gotovo 900.000 kuna putem
triju natječaja. Taj odljev novca neće imati negativni utje-
caj na troškove Društva, odnosno na njegove postojeće
projekte, jer se radi o sredstvima namaknutima iz drugih,
novih izvora. Bez obzira što nema troška, HDS na taj način
učvršćuje svoju poziciju na glazbenoj i široj kulturnoj
sceni, promiče i afirmira sustav zaštite autorskih i srod-
nih prava u Hrvatskoj, a posredno (u nekim slučajevima
i direktno) financira projekte hrvatskih skladatelja, svojih
članova.
Financiranje umjetničkih projekata
u 2009. godini
HDS
3.641.119,79
Ministarstvo kulture
1.237.000,00
Gradski ured za kulturu zagreb
1.675.000,00
Sponzori
412.362,10
Prodaja
146.953,76
Ukupno svi prihodi:
7.112.435,65
UDJELI U FinanciranjU umjetničkih
projekata u 2009. godini
51%
HDS
6%
SPONZORI
2%
PRODAJA
24%
GRADSKI URED ZA
KULTURU ZAGREB
17%
MINISTRASTVO
KULTURE
8
HDS ZAMP
GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2009.