Page 5 - godisnjak_2009

Basic HTML Version

Poštovani,
sa zadovoljstvommogu reći da je poslovanje HDSa u pro-
teklom razdoblju bilo vrlo uspješno, usprkos globalnoj
krizi kojoj je i naša zemlja podlegla. Ta se kriza nije toliko
osjetila u financijskom poslovanju HDSa koliko je usljed
općeg društvenog raspoloženja uzrokovala poremećaj
na tržištu zbog kojeg su pokrenute neke političke akcije
koje su se odrazile na rad Društva s određenim skupina-
ma korisnika. Mislim tu na «Mjere za spas turizma», koje
su ozbiljno prijetile da ugroze egzistenciju naših članova.
Predsjedništvo Hrvatskog društva skladatelja:
Hrvoje Hegedušić, predsjednik
Zoran Juranić, dopredsjednik
Ante Pecotić, Pero Gotovac, Alfi Kabiljo,
Frano Đurović, Jagoda Martinčević, Zlatko Tanodi,
Mladen Tarbuk, Jana Haluza, Jakša Fiamengo,
Aquarius Music Publishing
Nadzorni odbor Hrvatskog društva skladatelja:
Davor Bobić, predsjednik
Jelena Vuković, Miro Buljan
Odbor za Zaštitu autorskih prava:
Mladen Tarbuk, predsjednik
Tomo Johannes in der Mühlen, Tonči Huljić,
Miroslav Škoro, Husein Hasanefendić
Uprava ZAMPa:
Nenad Marčec, glavni direktor
Uvodna riječ
predsjednika HDS-a
HDS
Međutim, odlučnom i smišljenom akcijom, zajedno sa os-
talim glazbenim udrugama (HGU, ZAPRAF, HDU) izborili
smo se za svoja prava i očuvali naš sustav zaštite.
Dokaz je to da svatko od nas članova može sudjelovati u
borbi za zaštitu svojih prava i svog radnog mjesta, i efek-
tivno doprinijeti ostvarenju zajedničkog nam cilja i to me
ispunjava zadovoljstvom i uvjerenjem da ćemo i ubuduće
uspješno raditi.
Predsjedništvo Društva održalo je od prošlogodišnje Skupštine 10 redovnih sjednica, uz česta izjašnjavanja i konzultacije
elektroničkom poštom. Odbor za ZAMP održao je 5 sjednica, dok je Nadzorni odbor zasjedao prije godišnje Skupštine.
Kao i dosad, specifičnim područjima djelovanja Društva bavila su se posebna radna tijela – povjerenstva i komisije. To su,
između ostalih, Komisija za prijam u članstvo, Povjerenstvo za godišnje nagrade, Komisija za izdavaštvo itd.
Na godišnjoj Skupštini obavljeni su izbori dvaju članova na upražnjena mjesta u tijelima Društva. Frano Đurović izabran
je u Predsjedništvo na mjesto Ive Josipovića, a Miro Buljan u Nadzorni odbor na mjesto preminulog Ivice Stamaća.
U ovom trenutku Društvo broji 316 redovnih članova, te oko 5.500 pridruženih.
Od posljednje Skupštine zauvijek smo se oprostili od redovnih članova Žarka Dropulića, Ivice Stamaća, Tonča Papića,
Fedora Kopse, Aleksandra Bubanovića, Adalberta Markovića, Jerka Bezića i dr. Marijana Jergovića. U istom periodu
u redovno članstvo primljeni su: Tatjana Rožanković, Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz, Krunoslav Kićo Slabinac, Rajko
Suhodolčan, Želimir Škarpona, Živko Ključe, Olja Dešić, Srđan Gulić, Hrvoje Horvat, Tibor Szirovicza, Zoran Šćekić,
Aljoša Šerić i Antonija Šola.
Vesna Domitrović, voditeljicaOdjela računovodstva
Tajana Brzović, voditeljicaOdjela članstva i dokumentacije
Smiljana Klein, voditeljicaOdjela distribucije
Goran Švogor, voditelj Odjela administracije
Maja Pirš, voditeljica zagrebačke poslovnice
Romana Večerić, pravni savjetnik
SnežanaMilanović, voditeljica riječke poslovnice
Ivanka Podrug, voditeljica splitske poslovnice
Zoran Blaževac, voditelj osječke poslovnice
Mario Vukoja, voditelj Odjelamedija i novih tehnologija
KatarinaMatanovac - Furić, voditeljicaOdjela prava
mehaničke reprodukcije
Davorin Penc, voditelj Odjela audiovizualnih,
literarnih i dramskih prava
Eugen Sugović, voditelj ITOdjela
Milana Ćaćić, voditeljica općih poslova
Marina Ferić Jančić, voditeljicaOdjela za odnose s javnošću
Janica Novačić Bošnjak, voditeljicaOdjela zameđunarodne
odnose
Hrvoje Hegedušić
Predsjednik Hrvatskog društva skladatelja
5
HDS ZAMP
GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2009.