Page 3 - godisnjak_2009

Basic HTML Version

UVODNA RIJEČ PREDSJEDNIKA HDS-a, HRVOJA HEGEDUŠIĆA
HDS
IZVJEŠĆE GLAVNOG TAJNIKA HDS-a ANTUNA TOMISLAVA ŠABANA
UMJETNIČKE AKTIVNOSTI HDS-a
AUTORSKI KONCERTI
MUZIČKI BIENNALE ZAGREB
JAZZ PROJEKTI HDS-a
ZAGREBFEST
DJELATNOST CANTUS ANSAMBLA
TRIBINE HDS-a
GLAZBENA TRIBINA PULA
IZDAVAČKA DJELATNOST HDS-a
financijska potpora hds-a nezavisnim projektima
CANTUS d.o.o.
fond "rudolf i margit matz"
objavljeni dobitnici godišnjih nagrada hds-a za 2009.
IZVJEŠĆE GLAVNOG DIREKTORA SLUŽBE ZAMP
financijski rezultati 2009.
naplata 2004.-2009.
PRAVA JAVNOG PRIOPĆAVANJA
PRAVA MEHANIČKE REPRODUKCIJE
PRIHODI IZ INOZEMSTVA
tijekom godine
inozemna zbivanja
izvještaj nadzornog odbora hrvatskog društva skladatelja
o poslovanju u 2009. godini
IZVJEŠĆE REVIZORske tvrtke
SADRŽAJ
05
05
07
08
09
10
11
12
13
14
14
15
16
18
18
19
20
21
22
24
25
26
28
28
29
30
3
HDS ZAMP
GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2009.