Page 23 - godisnjak_2009

Basic HTML Version

SANDRO BASTIJANČIĆ
kantautor
Sretan sam svaki put kad moja pjesma nekog dirne,
sretan sam i kad sam dirnut vašom pažnjom. Hvala
svima koji to razumiju.
RASPODJELA NAPLAĆENOG
68,50%
NETO ZA
RASPODJELU
24,58%
ODBITCI ZA SOCIJALNU I
KULTURNUNAMJENU
6,92%
TROŠKOVI
2008.
2009.
2007.
Jasenko Houra
kantautor
Svi koji poštuju autorska prava omogućavaju
nama skladateljima da radimo bolje i stvaramo
dalje. Hvala vam.  
Tedi Spalato
kantautor
Naša glazba se stvara i živi zbog Vas, poštivanjem autorskih
prava potičete nas da i dalje stvaramo za Vas.