Page 21 - godisnjak_2009

Basic HTML Version

NAPLATA 2009.
UKUPNO
NAPLAĆENO
TROŠKOVI
%
ZA
RASPODJELU
ODBITCI ZA SOCIJALNU
I KULTURNUNAMJENU
%
NETO ZA
RASPODJELU
%
Radijske postaje
16.303.734,08
4.058.718,44
24,89%
12.245.015,64
1.224.501,56
10,00% 11.020.514,08 67,60%
Televizijske postaje 24.950.560,24
5.607.097,49
22,47%
19.343.462,75
1.934.346,28
10,00% 17.409.116,47 69,77%
Kabelska
retransmisija
3.840.583,71
768.116,74
20,00% 3.072.466,97
307.246,70
10,00% 2.765.220,27 72,00%
Koncerti zabavne i
seriozne glazbe
7.922.838,77
1.426.110,98 18,00% 6.496.727,79
0,00
0,00% 6.496.727,79 82,00%
Hoteli, klubovi,
ugostitelji,
prijevoznici i dr.
30.368.216,01
9.717.829,12 32,00% 20.650.386,89
2.065.038,69
10,00% 18.585.348,20 61,20%
UKUPNO
PRAVA JAVNOG
PRIOPĆAVANJA
83.385.932,81 21.577.872,77
25,88%
61.808.060,04
5.531.133,23
8,95% 56.276.926,81 67,49%
Klasična
diskografija
2.733.571,90
492.042,94
18,00%
2.241.528,96
0,00
0,00% 2.241.528,96 82,00%
Melodije za
mobitele
583.569,50
105.042,51
18,00%
478.526,99
0,00
0,00% 478.526,99
82,00%
MP3 džuboksi
695.348,70
125.162,77
18,00%
570.185,93
0,00
0,00% 570.185,93
82,00%
Privatno kopiranje 4.807.802,05
961.560,41
20,00%
3.846.241,64
1.153.872,49
30,00% 2.692.369,15 56,00%
UKUPNO PRAVA
MEHANIČKE
REPRODUKCIJE
8.820.292,15
1.683.808,63
19,09%
7.136.483,52
1.153.872,49
16,17% 5.982.611,03 67,83%
UKUPNO Velika i
sinkronizacijska
prava
464.105,10
92.821,02
20,00%
371.284,08
0,00
0,00% 371.284,08
80,00%
UKUPNO Prihod iz
inozemstva
3.953.129,48
395.312,95
10,00%
3.557.816,53
0,00
0,00% 3.557.816,53 90,00%
UKUPNO (1+2+3+4)
96.623.459,54 23.749.815,37 24,58% 72.873.644,17 6.685.005,72
9,17% 66.188.638,45 68,50%
FINANCIJSKI
REZULTATI
2009. GODINE
PRAVA JAVNOG PRIOPĆAVANJA
PRAVAMEHANIČKE REPRODUKCIJE
INOZEMSTVO
VELIKA I SINKRONIZACIJSKA PRAVA
ARSEN DEDIĆ
kantautor
Stavljam se u ruke hds zamp-a jer štiteći taj moj rad, oni
štite materijalnu poziciju moje obitelji.