Page 20 - godisnjak_2009

Basic HTML Version

IZVJEŠĆE
GLAVNOG
DIREKTORA SLUŽBE ZAMP
Ovaj tekst, pisan potkraj travnja 2010., a s pretenzijom da pruži ocjenu
protekle godine u usporedbi s onima koje su joj prethodile, susreće se s
određenim poteškoćama i ograničenjima.
I u ustaljenim gospodarskim prilikama, jedna je godina
prikladna za potrebe knjiženja i obračuna, ali nije uvijek
dostatno dugo razdoblje za ocjenu poslovnog rezultata. S
jedne strane djeluje inercija proteklog razdoblja, a s druge
strane – poslovna očekivanja naših komitenata (korisnika),
koji svoja ponašanja prilagođuju očekivanim ne samo
tekućim već i budućim kretanjima za koja smatraju da će se
odraziti na njihovo poslovanje.
Odmah da kažemo – prikazanim poslovnim rezultatima
možemo biti zadovoljni.
A to je ostvareno u recesijskim uvjetima, koji su na naš re-
zultat djelovali i kod onih korisnika kod kojih su se ovi do-
ista objektivno odrazili na poslovnim rezultatima, i kod onih
koji su se samo na ove pozivali, a da se oni nisu na njih st-
varno reflektirali. Već smo i navikli da se u određenim, ne
uvijek pravilnim razmacima vremena, čas jedna čas druga
korisnička skupina odluči na pohod protiv sustava ost-
varivanja autorskih (i srodnih) prava, često ponavljajući ar-
gumentaciju za koju smo smatrali da je već napuštena. U
izvještajnoj godini taj je pohod započela hotelska industrija,
uvrstivši „ZAMP“ (kako korisnici uobičajeno nazivaju naše
naknade, ne samo zbog kratkoće nego i da bi tim akroni-
mom zaobišli pravu narav ovih), ni manje ni više, u parafiska-
lna davanja poput vodne naknade ili spomeničke rente, koja
treba bitno smanjiti – za punu polovinu! – kako bi se spasio
hrvatski turizam u recesijskoj godini. To je učinjeno elabora-
tom koji je upućen prvo Ministarstvu turizma, pa nakon što
je ondje podržan, hrvatskoj vladi – nomi saznajemo za njega
samo iz medija, koji mu daju izdašan publicitet. Udruženim
naporima istaknutih autora i inih glazbenika, vodstva našeg
društva i ZAMPa te uz pomoć naših krovnih međunarodnih
organizacija, uspjeli smo ipak državna tijela uvjeriti da su
nositelji prava oni koji određuju naknade, uz to da se one
obračunavaju upravo po ugovoru zaključenom s udrugom
hotelijera (HUH), a da su razgovori o eventualnoj promjeni
ugovora godinama obustavljeni upravo voljom HUHa.
Rezultat svega bio je da smo, iako na posve neprimjeren
način pozvani da pokažemo razumijevanje za teškoće naših
korisnika, prihvatili smanjiti naknade za 10%. Time smo,
smatramo, dali dostatan doprinos poboljšanju uvjeta nji-
hova poslovanja.
Ujedinjeno s našim stalnim naporima u dnevnom radu s
korisnicima, to je donijelo i rezultat koji je prikazan u nas-
tavku. Postigli smo ne samo to da smo održali postojeću
(visoku) razinu obuhvata korisnika, nego smo to ostvarili i na
području naplate.
Na stranicamakoje slijedeprokomentirat ćemopojedine stavke.
TOP 10 DJELA HRVATSKIH AUTORA
DJELO
AUTOR(I)
IZVOĐAČ(I)
01
Zar više nema nas
N.Belan/N.Belan/I.Popeskic
Neno Belan & Massimo
02
Kad žena zavoli
M.Buljan/N.Ninčević/M.Buljan
Tony Cetinski
03
Iznad oblaka
M.Jelenić-D.Milovan/M.Jelenic-G.Galant Jelenic/
E.Cukeric-D.Milovan-L.Brenko-M.Quarantotto
Grupa Nola
04
Umirem 100 X dnevno
M.Buljan/N.Ninčević/M.Buljan
Tony Cetinski
05
Igra bez granica
M.D.Rus/M.D.Rus/N.Bratoš
Toše Proeski
06
Lažu oči moje
B.Đurđević/B.Đurđević/B.Đurđević
Colonia
07
Ipak
J.Houra/J.Houra-I.Prajo/PrljavoKazaliste
Prljavo Kazalište
08
Rijeka snova
N.Belan/N.Belan/N.Belan
Neno Belan
09
Ne govori da me znaš
A.Pecotić/A.Pecotić/A.Pecotić
Bojan Jambrošić
10
Prazan stan
Boytronic/Boytronic/Boytronic
E.T.
NENAD MARČEC
TOMISLAV RADOČAJ
GLAVNI DIREKTOR SLUŽBE ZAMP OD 1.9.2009.
GLAVNI DIREKTOR SLUŽBE ZAMP DO 1.9.2009.
20
HDS ZAMP
GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2009.