Page 17 - godisnjak_2009

Basic HTML Version

1.)
Hrvatska kulturna udruga „Pjevana baština“, Zagreb: Pučko
crkveno pjevanje - Novigrad (u Zadarskoj županiji) - 5.000 kn  
2.)
Hrvatska kulturna udruga „Pjevana baština“, Zagreb: Pučko
crkveno pjevanje - Sali na Dugom otoku - 5.000 kn 
3.)
Hrvatska kulturna udruga „Pjevana baština“, Zagreb: Pučko
crkveno pjevanje u Jezerima, otok Murter (knjiga, CD, DVD) -
20.000kn
4.)
Centar za tradicijska glazbala Hrvatske, Zagreb: 4. Hrvatski
gajdaški festival - 15.000 kn
5.)
Udruga Matapur, Lopatinec: Podravska pjevanka Zlatka
Špoljara,  notno izdanje - 18.000 kn
6.)
Zajednica Hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske
Županije, Čakovec: Predsmotra  Međimurske popevke 10.000 kn
7.)
Zajednica Hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske
Županije, Čakovec: Smotra Pesmarice naših mamica - 6.000 kn 
8.)
Zajednica Hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske
Županije, Čakovec: Dječja smotra međimurskih popevki - 6.000 kn
9.)
Krešimir Magdić , Dubrovnik: Nosač zvuka Dubrovačka leg-
enda - Na dan uzašašća djevice Marije na nebesa - 19.170,76 kn 
10.)
Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Grada Siska: Izvorna
smotra folklora Grada Siska - 7.000 kn 
11.)
Folklorni ansambl “Zagreb-Markovac”: Nosač zvuka hrvatskih
tradicijskih napjeva (u povodu 65. obljetnice ansambla) - 15.000 kn
12.)
Cantus d.o.o., Zagreb:  Nosač zvuka Tradicija glagoljaškog
pjevanja - 30.000 kn   
13.)
Kulturno-umjetničko društvo “Mičevec”, Velika Gorica:
Smotra folklora dječjeg stvaralaštva Zagrebačke županije Mi smo
djeca vesela - 10.000 kn 
14.)
Koncertna direkcija Zagreb:  44. Međunarodna smotra folk-
lora - gostovanja hrvatskih izvornih folklornih grupa - 40.000 kn 
15.)
Vokalno-instrumentalni ansambl ”Lipe”, Sisak:  sakupljanje i
zapisivanje napjeva te  snimanje mastera Folklorni zvuci Banovine
- 10.000 kn 
16.)
Kulturno-umjetnička udruga “Seljačka sloga” Nedelišće:
Smotra Međimurske popevke - 15.000 kn
17.)
Bruno Krajcar, Pula:  Glagoljaška misa Maša po domaće
(Starohrvatska misa s Punta na otoku Krku) - 20.000 kn 
18.)
Udruga Histriart Pula:  III. Smotra tradicijske glazbene baštine
Istre Zarozgajmo na Ćićariji - 20.000 kn
19.)
Kulturno-umjetničko društvo “Zrinski”, Brodski Stupnik:  25.
Stupnička berba grožđa – smotra kulturno-umjetničkih društava
Brodsko-posavske županije - 10.000 kn
Također, sukladno članku 8. stavku 3. Zakona o autors-
kim i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07), određeno je
da se sredstva koja ZAMP prikupi s osnova izvedbe iz-
vornih narodnih umjetničkih tvorevina više ne uplaćuju u
proračun RH, već ih samo Društvo mora iskoristiti za pot-
poru tradicijske glazbe. Shodno tome, krajem 2009. go-
dine raspisan je natječaj na koji su bila prijavljena ukupno
32 programa. Sredstva predviđena za potporu iznosila su
281.170,76 kuna, što odgovara iznosu kojeg je prikupila
služba ZAMP na ime naknada za izvedbe izvornih narod-
nih umjetničkih tvorevina. Stručno povjerenstvo koje je
radilo u sastavu dr. sc. Grozdana Marošević, Sanja Raca
i Miroslav Škoro, uz podršku stručne službe Hrvatskog
društva skladatelja, za financiranje je predložilo 19 pro-
jekata. Dio upućenih prijedloga nije udovoljavao uv-
jetima natječaja jer su promovirali prvenstveno autor-
sku, ne i tradicijsku glazbu, ili podnositelj zahtjeva nije
riješio ranija dugovanja prema ZAMP-u. Povjerenstvo je
posebno vodilo računa o transparentnosti financijskog
dijela zahtjeva, kvaliteti programa te o njihovoj zem-
ljopisnoj rasprostranjenosti. Prijedloge Povjerenstva
Predsjedništvo Hrvatskog društva skladatelja prihvatilo
je u cijelosti. Temeljem takve odluke odobrena je pot-
pora sljedećim natječajnim prijavama:
Rezultati natječaja za potporu tradicijske glazbe za 2010. godinu:
1.)
Glazbena udruga «Šibenik koncert», Šibenik; Večeri dalmatin-
ske šansone, -15.000 kn
2.)
Ivan Vragolović, Šušjevci; Sretno u Memphisu, -3.500 kn
3.)
Glazbena udruga «Prvi glas», Šibenik; Večer otočnih nota
«Bodulskih balada» Zlarin, -15.000 kn
4.)
Dalibor Pirc, «CROMIDI», Sisak; proizvodnja i distribucija MIDI
datoteka, -25.000 kn
5.)
Hrvatski tamburaški savez,Osijek;Festivalhrvatsketamburaške
glazbe, - 20.000 kn
6.)
Udruga «Kanat», Kastav; Festival čakavske šansone
Čansonfest, - 16.500 kn
7.)
Hrvatski sabor kulture, Zagreb; 43. Susret hrv. pjevačkih zbo-
rova, Novigrad, - 20.000 kn
8.)
Hrvatski sabor kulture, Zagreb; 24. Susret hrv. puhačkih orke-
stara, Novi Vinodolski - 20.000 kn
9.)
Hrvatski sabor kulture, Zagreb; 7 Susret hrv. malih vokalnih
sastava, - 5.000 kn
10.)
U.O. Festival šansone Chansonfest, Zagreb; Chansonfest
2010., - 20.000 kn
11.)
Melody, Kastav; Festival MIK melodije Istre i Kvarnera, na-
grade autorima, - 25.000kn
12.)
Skalinada, Split; Runjićeve večeri – Split 2010, - 20.000 kn
13.)
Udruga «Kukurijek», Đurđevac; «Kukuriček» Festival dječjeg
glazbenog stvaralaštva, nagrade autorima - 15.000 kn
14.)
Spona, Zagreb; Velika rock eksplozija, - 20.000 kn
15.)
CMC Zagreb; CMC festival Vodice 2010., nagrade autorima,
- 30.000 kn (iz 2009.)
Rezultati natječaja za potporu zabavne glazbe za 2010. godinu:
16.)
Udruga Mraz, Zabok; HGF Zabok 2010., - 25.000 kn
17.)
Ivica Duspara, Zagreb; NOVI ZVUK, koncertne večeri i glaz-
beno stvaralaštvo - 15.000 kn
18.)
Glazbeni festival, Pitomača; «Pjesme Podravine i podravlja»
Pitomača 2010, nagrade autorima - 20.000 kn
19.)
Udruga za razvoj nezavisne kulture «Šigureca», Zadar; Glaz-
bena jutra u Stomorici i Zadarska gitarijada 2010. – finalni
koncert, - 20.000 kn
20.)
Overflow, Koprivnica; Koncertna turneja grupe Overflow u
Kanadi i SAD-u, - 25.000 kn
21.)
Udruga Večeri dalmatinske pisme, Kaštela; 12. Večeri dalm-
atinske pisme Kaštela, nagrade autorima,-15.000 kn
22.)
«Drugi način» Branko Požgajec, Zagreb; Obilježavanje 35.
godina Drugog načina, koncert, - 10.000 kn
23.)
Zdravko Šljivac, Zagreb; Obilježavanje 30. godina autorskog
rada, koncert - 10.000 kn
24.)
Kulturtreger, Zagreb; Škrabica, promocija autora, - 10.000
kn
25.)
Hrvatska udruga zborovođa, HUZ; Umj. znanstveni simpozij
ARS CHORALIS, -10.000 kn
26.)
Art scena Zaprešić, Zaprešić; Demo festival Zaprešić 2010.,
- 5.000 kn
27.)
Hrvoje Hegedušić, Zagreb; Zagrebfest 2010., nagrade auto-
rima,- 40.000 kn
28.)
Ninčević studio d.o.o., Zagreb; 50. Festival zabavne glazbe
Split 2010., nagrade autorima, - 40.000 kn
29.)
«Trade off»d.o.o.Čakovec; Međimurski međunarodni festival
zabavne glazbe, nagrade autorima,- 15.000 kn
17
HDS ZAMP
GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2009.