Page 16 - godisnjak_2009

Basic HTML Version

FINANCIJSKA POTPORA HDS-a
NEZAVISNIM PROJEKTIMA
Vrlo važan događaj u 2009. godini je početak ostvarivanja uloge HDS-a sukladno članku
167.a. stavku 3 Zakona o autorskim i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07), odnosno sukladno
članku 8. stavku 3. Zakona o autorskim i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07).
Radi se o dva područja. Prvo, Zakon predviđa da se 30%
od prikupljenih sredstava s osnova naknada za prazne
medije (BTL) koristi za financiranje projekata. Odlukom
Predsjedništva HDSa, ta sredstva se ne nadodaju na
proračun za umjetničke projekte samog HDSa (akcije i mani-
festacije), jer ti projekti imaju stabilno financiranje iz drugih
izvora, već se koriste za sufinanciranje nezavisnih projekata
drugih organizatora, koji promiču glazbu hrvatskih autora.
Također je uzeta u obzir činjenica da se na prazne medije
u ogromnoj većini slučajeva kopira popularna glazba, pa
Sredstva za projekte pod brojevima 3., 4., 5., 6., 8., 13., 16. i 21. namijenjena su za novčane nagrade autorima.
1.)
Dinko Fio: Tiskanje zbirke pjesama – 20.000 kuna
2.)
„Šigureca“ udruga za razvoj nezavisne kulture: Glazbena jutra u
Stomorici i Zadarska gitarijada 2009.- finalni koncert – 30.000 kuna
3.)
Trade off d.o.o. Čakovec: Međimurski Festival zabavne glazbe
– 15.000 kuna
4.)
Hrvatski tamburaški savez u Osijeku: 32. Festival hrvatske
tamburaške glazbe u Osijeku - 25.000 kuna
5.)
Udruga “Kanat” - Kastav: Festival čakavske šansone
„Čansonfest“ – 20.000 kuna
6.)
Ninčević studio d.o.o. : Split 2009., Festival zabavne glazbe -
50.000 kuna
7.)
Udruga Mraz: HGF- Zabok 2009., demo rock Festival - 20.000
kuna
8.)
Radijski festival d.o.o.: 14. Radijski festival Opatija - 45.000
kuna
9.)
Savez udruga - Hrvatski sabor kulture: 23.Susret hrvatskih
puhačkih orkestara, Novi Vinodolski - 20.000 kuna
10.)
Savez udruga - Hrvatski sabor kulture: 42.Susret hrvatskih
pjevačkih zborova, Novigrad-Cittanova – 20.000 kuna
Rezultati natječaja za potporu zabavne glazbe za 2009. godinu:
je zaključeno da se ta sredstva koriste za financiranje pro-
jekata popularne glazbe. U tu svrhu Predsjedništvo je doni-
jelo pravilnik i raspisalo odgovarajući natječaj, te oformilo
povjerenstvo koje je evaluiralo pristigle prijave. Natječaj za
2009. godinu obavljen je u proljeće 2009. godine, a za 2010.
godinu pod kraj iste godine. Na svakom natječaju nezavis-
nim projektima je razdijeljeno po 500.000 kuna. Povjeren-
stvo za 2009. godinu radilo je u sastavu Ante Pecotić (pred-
sjednik), Aleksandar Dragaš i Miroslav Škoro, a za 2010.
godinu je umjesto Miroslava Škore radio Željko Barba.
11.)
Savez udruga- Hrvatski sabor kulture: 6.Susret hrvatskih ma-
lih vokalnih sastava, Marija Bistrica - 5.000 kuna
12.)
Mirjana Pospiš: Priča od davnih vremena – 20.000 kuna
13.)
Autor d.o.o. Zagreb: CMC festival 2009. – 30.000 kuna
14.)
Udruga Večeri dalmatinske pisme-Kaštela: 11. večeri dal-
matinske pisme - Dalmatia World Music- Kaštela 2009. – 24.000
kuna
15.)
Spona- poslovne usluge Zagreb: Velika rock eksplozija –
16.000 kuna
16.)
Glazbeni Festival: „Pjesme Podravine i Podravlja“ Pitomača
– 20.000 kuna
17.)
Chansonfest 2009. - 20.000 kuna
18.)
Hrvatska kulturna udruga “Pjevana baština”: „Pučko crkveno
pjevanje u Zatonu“ – 22.000 kuna
19.)
Udruga „Matapur“: Podravska pjevanka Zlatka Špoljara –
18.000 kuna
20.)
Udruga Tamburaški orkestar Osječko-baranjske županije:
Božićni koncert 2009. Osijek – 20.000 kuna
21.)
Zagrebački festival-Zagrebfest – 40.000 kuna
CMC festival, Vodice, 2010.
Festival zabavne glazbe Split,
2010.
16
HDS ZAMP
GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2009.