Page 15 - godisnjak_2009

Basic HTML Version

IZDAVAČKA DJELATNOST HDS-a
SERIJA NOTNIH IZDANJA ARS CROATICA
Prihodi (kn):
Ministarstvo kulture
55.000,00
Gradski ured za kulturu ZAGREB
0,00
Prihodi bez HDS-a
55.000,00
HDS
175.000,00
Ukupno svi prihodi:
230.000,00
Rashodi (kn):
PROIZVODNJA:
145.381,21
Produkcija (otkup snimki, mastering,
grafički prijelom)
52.507,00
Distribucija (prijevoz, carinski troškovi)
70.227,55
Urednički troškovi
82.335,00
Tisak, dizajn, fotografiranje
51.600,00
ZAMP (mehanička prava)
2.961,60
Ukupno svi rashodi:
405.012,36
1.)
Stanko Horvat SILAZAK NA VRH
2.)
Pavle Dešpalj TRI KORALNE PREDIGRE na Bachov koral
(„Erkenne mich...“)
3.)
Mladen Tarbuk KATES’ KISS
4.)
Anđelko Klobučar SONATA
5.)
Stjepan Šulek TRI TRUBADURSKE
6.)
Zoran Juranić SONATA
7.)
Boris Papandopulo DODEKAFONSKA STUDIJA
8.)
Boris Papandopulo PLESNA SUITA
9.)
Boris Papandopulo HOMMAGE A SORKOČEVIĆ
10.)
Frano Parać MUZIKA ZA GITARU
11.)
Željko Brkanović SUITA MEDITERANA
12.)
Srđan Dedić ICH VERGESSE DICH NICHT
13.)
Olja Jelaska LEPTIRI
ČASOPIS “CANTUS”
Prihodi (kn):
Ministarstvo kulture
15.000,00
Gradski ured za kulturu
30.000,00
Prihodi bez HDS-a
45.000,00
HDS
148.619,63
Ukupno svi prihodi:
193.619,63
Rashodi (kn):
Tisak novina
46.689,31
Dizajn, fotografiranje
32.685,00
Autorski honorari
70.783,00
Poštarina
43.522,32
Ukupno svi rashodi:
193.679,63
Za ostale naručitelje:
14.)
DJECA NOSE SVJETOVE NA DLANU - ZAGREB 2009.
15.)
Olja Jelaska JUTRO NA MORU za violinu i komorni ansambl
16.)
Tomislav Uhlik ETIDE-VARIJACIJE NA DOBRO POZNATU TEMU za klavir (Etide i skale)
17.)
Vatroslav Lisinski POPIJEVKE
18.)
te monografiju o VLADIMIRU RUŽDJAKU autorice Erike Krpan
Tijekom 2008. godine financiranje našeg časopisa sta-
biliziralo se, a tako je bilo i u prošloj godini. Niti u sas-
tavu uredništva, niti u uređivačkoj politici nije došlo do
promjena, s obzirom da je procijenjeno da sadašnje stan-
je zadovoljava potrebe članstva, u financijskim okvirima
koji su na raspolaganju.
Uredništvo djeluje u sastavu Davor Hrvoj (glavni ured-
nik, urednik fotografije), Jana Haluza, Maja Sabolić i Ma-
rina Ferić Jančić. Godišnje izlazi 6 brojeva u 5 svezaka u
prosječnoj nakladi od 2.500 primjeraka, koji se velikom
većinom razdijele članovima HDSa, dijelu pridruženih
članova ZAMPa, te zainteresiranim institucijama i pojed-
incima. Svi brojevi časopisa dostupni su u .pdf formatu
na web stranici Društva, a dio tekstova koji se zbog
ograničenja prostora ne mogu u integralnom obliku ob-
javiti u časopisu objavljeni su na web stranici.
15
HDS ZAMP
GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2009.