Page 11 - godisnjak_2009

Basic HTML Version

Prihodi (kn):
Ministarstvo kulture
45.000
Gradski ured za kulturu Zagreb
80.000,00
HRT-otkup programa
49.200,00
Strana kulturna predstavništva
38.328,00
Ostalo (članarina u Jazz klubu)
7.950,00
prihodi bez HDS-a
223.328,00
HDS
259.460,00
Ukupno svi prihodi:
479.938,00
Rashodi (kn):
Umjetnički honorari
350.743,00
Putni troškovi
10.222,00
Smještaj i prehrana umjetnika
61.048,00
Najam instrumenata i opreme
20.478,00
Programski katalozi i plakati
17.460,00
Autorska prava (ZAMP)
9.900,00
Pomoćni rad
6.500,00
Bankovni troškovi
1.564,00
Ostalo
2.023,00
Ukupno svi rashodi
479.938,00
Jazz publika u Hrvatskoj i Zagrebu sve je brojnija, pa taj
trend nije mimoišao ni koncerte HDSa. Svi koncerti Jazz
ciklusa bili su rasprodani, a koncerti festivala uglavnom
JAZZ PROJEKTI
HDS-a
Jazz programi HDS-a provodili su se po ustaljenoj shemi dvaju festivala i
Jazz ciklusa. Sve te manifestacije su koprodukcija s koncertnom dvoranom
„Vatroslav Lisinski“, a održavale su se u tamošnjoj maloj dvorani.
JAZZ CIKLUS Lisinski/HDS
17. VELJAČE 2009.
European Jazz Prize Winner 2008:
Han Bennink Trio (NL)
6. OŽUJKA 2009.
Yaron Herman Trio (F/IL/SAD)
23. TRAVNJA 2009.
Simfonijski orkestar i Big Band HRT-a (HR)
u suradnji s Muzičkim biennalom
8. PROSINCA 2009.
Davor Križić Eksperiment (HR)
dobro popunjeni.
Festivalske koncerte snimala je Hrvatska radiotelevizija,
pa su naknadno emitirani, a neki prenošeni i uživo.
PROLJETNA REVIJA JAZZA
/ 29.3.-1.4.2009.
29. OŽUJKA 2009.
Acuña /Hoff /Mathiesen Trio ( N/PER)
30. OŽUJKA 2009.
Gwilym Simcock piano Solo (UK)
Renato Rožić Consort (HR/D)
31. OŽUJKA 2009.
Nove nade jazza «Marjan Marjanović»
Paier / Valčić Duo (A/HR)
1. TRAVNJA 2009
.
Denis Razz Quartet (HR)
Darko Jurković Trio (HR)
MEĐUNARODNI DANI JAZZA
/ (20.-23.10.2009.)
20. LISTOPADA 2009.
James Carter Quintet (SAD)
21. LISTOPADA 2009.
Uz 75. rođendan Davora Kajfeša
i 50. obljetnicu Zagreb Jazz Quarteta (HR)
22. LISTOPADA 2009.
Monty Alexander Trio (JAM)
23. LISTOPADA 2009.
Juvavum Brass featuring
James Morrison (A/AUS)
Tamara Obrovac
kantautorica
Misli osjeća i radi onaj koji stvara glazbu za koju i
od koje živi. Moja autorska prava su, kako bi se po
domaći reklo, moja plaća.
11
HDS ZAMP
GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2009.