Page 10 - godisnjak_2009

Basic HTML Version

MUZIČKI BIENNALE ZAGREB
Međunarodni festival suvremene glazbe Muzički biennale Zagreb
prošle je godine održan po 25. put.
Od 17. do 26. travnja programom je obuhvatio glazbeno-
scenska djela (mahom praizvedbe), gostovanja komornih
ansambala, dva simfonijska koncerta, noćnu scena u Stu-
dentskom centru, glazbene akcije po gradu i koncerte
mladih glazbenika u projektu Muzika-Diverzija, te sim-
pozij predavanja i slušaonica Proces-Muzika u suradnji
s Multimedijalnim institutom. Ako tome još pribrojimo i
popratne izložbe likovnih umjetnika Borisa Bućana (Por-
treti klasičnih i jazz glazbenika) i Bojana Gagića (zvučna
instalacija Remix Mangelos) u Hrvatskom društvu likovnih
umjetnika tijekom cijelog trajanja Biennala, te pop-art
slike ciklusa Pokajanje postavljene u Muzeju Mimara, uz
koncert Zbora HRT-a i maestra Tončija Bilića s Pärtovim
Pokajničkim psalmima, svestranog umjetnika koji se u
likovnom izrazu pojavljuje pod imenom Kadele (inače, to
je redatelj Leo Katunarić), možemo reći da je ovogodišnji
festival, ponudio svojoj publici širok spektar umjetničkih
doživljaja.
Tema - poveznica ovogodišnjeg festivala bila je umjetnost
– politika, široka tema koja se ogledala u različitim pro-
jektima: od skladbi izravno inspiriranih nekim političkim
događajem, preko brojnih glazbeno-scenskih djela koja
govore o društvenoj zbilji, do projekata inspiriranih djeli-
ma Franza Kafke, naročito njegovim Procesom. Ipak, MBZ
nije pokušavao sva glazbena djela strogo svesti u okvir
političkih tema, već je, kao i uvijek, dopustio skladateljima
– jer festival je prije svega posvećen njima – izražavanje na
najrazličitije načine i u najrazličitijim temama.
Na25.MBZ-u izvedeno je113 skladbi, od toga25praizved-
bi. Skladbe je napisalo ili u njima autorski sudjelovalo 108
skladatelja te desetak drugih autora, a djela je izvodilo 32
sastava i 64 izvođača-pojedinaca iz 13 zemalja.
Biennale je, kao i svakegodine, predstavio i brojnepraizved-
be djela hrvatskih autora (među kojima i dva nova glazbe-
no-scenska djela, operu Crux dissimulata Srećka Bradića
i balet Proces Berislava Šipuša), omogućivši tako njihovo
predstavljanje domaćoj i međunarodnoj publici. Uz niz eu-
ropskih, na festivalu su sudjelovali i umjetnici iz Kanade i
Kine, potvrđujući globalnu usmjerenost festivala.
Godine 2007. MBZ je dobio Kulturnu nagradu Europe:
nju za iznimna dostignuća u kulturi dodjeljuje Europski
kulturni forum, koji je i ove godine podržao festival.
Muzički biennale Zagreb ove je godine dobio i novo
međunarodno priznanje: ponovno je izabran za domaćina
Svjetskih dana glazbe, koji će biti održani u sklopu
sljedećega biennalskog izdanja, 2011. godine, kada MBZ
ujedno slavi i 50. godina postojanja.
Prihodi (kn):
Ministarstvo kulture
850.000,00
Gradski ured za kulturu ZAGREB
1.100.000,00
Prihodi od prodaje ulaznica
5.491,80
Sponzori
149.034,10
PRIHODI BEZ HDS-a
2.104.525,90
HDS
2.144.936,52
Ukupno svi prihodi:
4.249.462,42
Rashodi (kn):
Umjetnički honorari
2.329.416,01
Putni troškovi
118.815,03
Smještaj
272.333,99
Najam instrumenata,opreme i prostora
378.175,89
Tiskani materijali i publikacije
317.796,54
Autorska prava i najam notnog materijala
46.027,43
Troškovi organizacije
422.461,79
Uredska oprema i troškovi
13.528,99
Trošak reprezentacije
26.960,65
Scenska produkcija
261.600,00
Bankovni troškovi
8.802,86
Ukupno svi rashodi:
4.249.462,42
10
HDS ZAMP
GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2009.