Page 8 - godisnjak_2007

Basic HTML Version

Muzički biennale Zagreb, međunarodni festival suvremene glazbe
(dalje: MBZ) održan je u Zagrebu od 19. - 28. travnja 2007. godine.
Ministarstvo kulture sufinanciralo je MBZ, sukladno ustaljenoj
praksi, kroz dvije godine, u 2006. za pripremne radove te u 2007.
godine za samo izvršenje programa.
Prošli MBZ je imao pedesetak priredbi, producirano je šest
novih hrvatskih opera, dva baleta, a imali smo i simfonijske,
komorne, elektroničke, etno i jazz koncerte. Na projektu je
predstavljeno 148 skladatelja i skladateljica, 32 ansambla,
94 solista i dirigenta i 30 novih hrvatskih djela. U programu
je sudjelovalo 29 zemalja. Festival je održan u suradnji sa
Švedskom kao zemljom partnerom.
Tematsko opredjeljenje 24. izdanja festivala održano je pod četiri teme:
01
Švedska suvremena glazba
02
Krzysztof Penderecki
03
Glazbena scena
04
Žensko skladateljsko pismo
MBZ 2007. dobitnik je prestižne nagrade KulturPreis Europa.
Muzički biennale Zagreb, manifestacija je koja se posebno ističe u umjetničkim aktivnostima Društva.
Ovaj svjetski poznati međunarodni festival suvremene glazbe u proljeće svake neparne godine u
Zagrebu predstavlja aktualnu glazbenu produkciju iz zemlje i svijeta. Još od 1961. godine MBZ je ne
samo naš prozor u svjetsku suvremenu glazbu već i naš prodor među svjetska glazbena kretanja.
PRIHODI
MINISTARSTVO KULTURE RH
850.000,00
GRAD ZAGREB
1.080.000,00
SPONZORI - HRVATSKI
298.507,77
SPONZORI - STRANE AMBASADE
82.728,82
PRIHODI OD PRODAJE ULAZNICA
10.142,31
HDS
1.507.143,50
UKUPNO SVI PRIHODI [kn]
3.828.522,40
RASHODI
KOMPJUTORSKA OPREMA
15.637,43
AUTORSKI I IZVOĐAČKI HONORARI
1.902.798,92
UGOVORI O DJELU
163.813,96
UREDSKI I OSTALI MATERIJAL
77.099,56
PRIJEVOZNE USLUGE
147.104,87
TELEFONSKI IZDACI
35.063,45
NAJAM PROSTORA
165.589,27
NAJAM OPREME
160.409,48
NAJAM NOTNOG MATERIJALA
77.998,29
MARKETING I PROPAGANDA
124.384,25
POMOĆNI RAD
166.798,12
ORGANIZACIJA I PRODUKCIJA
180.000,00
TISAK I DIZAJN
211.224,20
DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI
59.608,15
USLUGE REPREZENTACIJE
69.139,70
BANKOVNE PROVIZIJE
7.144,58
IZDACI ZA CD-e I NOTE
56.860,59
USLUGE NOĆENJA UČESNIKA
207.847,58
UKUPNO SVI RASHODI [kn]
3.828.522,40
Muzički biennale
UmjetniČke aktivnosti
08