Page 7 - godisnjak_2007

Basic HTML Version

Kao i prethodne godine, Predsjedništvo je za 2007. godinu donijelo
odluku o izdvajanju 3.000.000 kuna za umjetničke projekte.
Ta sredstva izdvojena su iz 10% neto prihoda ZAMPa namijenjenih
za financiranje kulturnih i socijalnih programa. Na taj novac
valja pridodati subvencije kojima projekte HDSa podržava država
i jedinice lokalne samouprave, te prihode ostvarene sponzorstvom
ili prodajom programa.
Svi umjetnički projekti HDSa bili su zapaženi u javnosti, što se
manifestiralo tisućama posjetitelja, velikim brojem medijskih osvrta
i zapisa, te dobrom podrškom partnera: državnih institucija ili
komercijalnih sponzora. Posebno valja istaći suradnju s HRTom, na
čijim su se radijskim i televizijskim programima emitirale snimke
većeg dijela naših projekata, čime smo ih približili još većem auditoriju.
Temeljna zadaća ovih projekata je promocija glazbe naših članova,
ali i realizacija visokokvalitetnih kulturnih projekata koji
promoviraju kulturnu raznolikost, manjinske glazbene repertoare,
glazbenu baštinu i općenito ono što se ne može svaki dan čuti.
I za 2008. godinu Predsjedništvo je donijelo proračun za umjetničke
projekte u nepromijenjenom iznosu od 3.000.000 kuna.
Uz izuzetak novina "Cantus", kod kojih je predviđeni proračun
probijen za oko 30.000 kuna i pokriven rebalansom u 2008. godini,
svi su projekti realizirani unutar predviđenih proračuna.
HDS svojimznanjem, kreativnim i organizacijskimpotencijalom, te povezanošću s drugimorganizacijama,
ansamblima, institucijama i pojedincima iz cijeloga svijeta bitnoutječenaglazbeni život zemlje. Društvo
jenositelj nekolikovažnihglazbenihmanifestacija i aktivnosti koje zacilj imajunapredakglazbenog
životau zemlji te afirmacijuhrvatskogaglazbenog stvaralaštvau zemlji i inozemstvu.
Umjetničke aktivnosti hds-a
Tijekomove posljednjegodine svogmandata, aktualnoPredsjedništvoHDS-anastavilo
je s politikomDruštva kao i prethodnihgodina. Bezobzirana stalne promjene uHrvatskoj
i u EU, zaključak je da još uvijeknema potrebe zaneposrednimdjelovanjem, već se i dalje
"čeka loptica" biloodhrvatskog zakonodavca, biloposredno iz Bruxellesa.
Izvješće Antuna Tomislava Šabana,
Glavnog tajnika HDS-a
Dok se to ne dogodi, HDS provodi svoje Statutom propisane
zadaće: uspješnu politiku zaštite interesa hrvatskih autora, ali i
svjetske kreativne zajednice na teritoriju RH; osmišljenu kulturnu
politiku svojih umjetničkih projekata, kojom se promiče glazba naših
članova; opsežan servis svih svojih članova koji obuhvaća pravnu,
administrativnu i tehničku podršku itd.
U ovom trenutku Društvo broji 310 redovnih članova, te oko 4000
pridruženih. Od posljednje Skupštine zauvijek smo se oprostili od
sljedećih redovnih članova: Ive Körblera, Nenada Turkalja, Ivice
Bašića, Bojana Hohnjeca i Freda Došeka.
U istom periodu u redovno članstvo primljeni su: Zvonimir Dusper,
Stjepan Fučkar, Iva Lovrec Štefanović, Marko Perković i Teo Trumbić.
U 2006. godini je za pripreme Muzičkog biennala 2007. godine Ministarstvo kulture RH uplatilo 400.000,- kuna, a Gradski ured za obrazovanje, kulturu
i sport Zagreba 500.000,- kuna. Ti iznosi bili su iskazani u prihodima za 2006. godinu, iako su bili namijenjeni i potrošeni u 2007. godini. Sredstva HDS-a
koja su bila izdvajana za MBZ tijekom 2006. i 2007. godine prikazana su u cijelosti u izvješću za ovu godinu.
Umjetnički projekti HDS-a 2007. - Prihodi
HDS
3.482.882,32
53.10%
Gradski ured
zakulturu
1.330.000,00
20.28%
Ministarstvokulture
775.000,00
11,82%
Sponzorstvo
794.366,43
12.10%
Prodaja
176.559,50
2,70%
HDS ZAMP
Godišnje izvješće
2007.
07