Page 4 - godisnjak_2007

Basic HTML Version

Svi umjetnički projekti HDSa bili su u javnosti dobro zapaženi,
dobro su popraćeni u javnim glasilima, a posjetitelja na tim
manifestacijama i ove je godine bilo sve više.
Nastavak rasta prikupljenih autorskih naknada i vrlo učinkovit
rad Službe ZAMP koji se ponovo očituje porastom ukupne mase
za reparticiju i ove godine zaslužuje pohvale. Koristim priliku sve
vas podsjetiti da u toj službi radi mnoštvo ljudi koji se svakoga
dana brinu o zaštiti naših prava te da im u ostvarenju toga zadatka
potrebna i naša javna potpora, kao uvaženih javnih ličnosti.
S ciljem informiranja i homogenizacije svih članova te poticanja
suradnje unutar Društva i ove godine redovito je izlazio naš časopis
Cantus, a informacije su brže i kvalitetnije dostupne i na našim
web stranicama. Također, s istim ciljem je 2007. godine izmijenjen
i Statut tako da je i pridruženim članovima Društva omogućeno
sudjelovanje u upravljanju Društvom.
S posebnim zadovoljstvom u posljednjoj godini svojeg mandata kao
predsjednika Društva mogu svjedočiti porastu interesa članova, kako
redovnih tako i onih pridruženih, za što aktivnijim uključivanjem
u sam rad HDSa. Vjerujem da je to pokazatelj kvalitetnog rada
svih tijela Društva u proteklom mandatu, ali i potvrda da je pravac
kojim je ono krenulo dobar, da ga sami članovi prepoznaju i
podupiru. Dobra posjećenost izborne Skupštine 2008. kao i aktivno
sudjelovanje okupljenih članova i sama ovome svjedoči.
Na međunarodnom planu smo intenzivirali suradnju s društvima
skladatelja drugih zemalja. Posebno bih istaknuo austrijsko i
njemačko društvo, te Društvo moskovskih skladatelja s kojima smo
ostvarili umjetničku razmjenu na najvišoj razini. Također, naši
predstavnici u svjetskoj konfederaciji autorskih društava (CISAC)
sve su aktivniji, a samim time i značaj našeg Društva u svjetskoj
kreativnoj zajednici je sve veći.
Ovom prilikom zahvaljujem se svim suradnicima u Predsjedništvu
kao i članovima Nadzornog odbora i ostalim tijelima na suradnji i
radu koji smo zajedno, vjerujem, odradili dobro i na zadovoljstvo
svih naših članova. Posebno se na bliskoj i odličnoj suradnji
zahvaljujem Glavnom tajniku Društva Antunu Tomislavu Šabanu.
Vjerujem da će i kolege u narednom mandatu znati dobro i
mudro voditi Društvo kroz ovo vrijeme promjena te da će novo
Predsjedništvo, koje je upotpunjeno predstavnicima ostalih nositelja
prava, zastupiti interese još šire većine redovnih i pridruženih članova.
Željko Brkanović
Predsjednik HDS-a od 2004. do 2008. godine
i u 2007. potvrdili smo status cijenjene i stručne udruge, nezaobilaznog čimbenika u
hrvatskom svijetu glazbe, čija je zadaća poticanje glazbenog stvaralaštva i očuvanje
glazbene baštine kako kroz umjetničke aktivnosti tako i kroz zaštitu autorskih prava.
Ovakav status Društvo je potvrdilo i uočimameđunarodne stručne javnosti.
UVODNA RIJEČ Željka Brkanovića,
predsjednika HDS-a od 2004. do 2008. godine
Predsjedništvo Društva održalo je između dviju skupština 10 sjednica, dok je odbor za ZAMP održao tri. Nadzorni odbor zasjedao je
u dvije prilike. Predsjedništvo je također oformilo nekoliko radnih tijela koja su se tijekom godine bavila specifičnom problematikom
rada Društva. To su, između ostalih, Komisija za prijam u članstvo, Povjerenstvo za godišnje nagrade, Komisija za izdavaštvo itd.
Odbor za Zaštitu autorskih prava
Adalbert Marković
predsjednik
/ Pero Gotovac / Miroslav Miletić
Adalbert
Marković
Sanja
Raca
Tonči
Huljić
Sanda
Vojković
Nadzorni odbor HDS-a
Zrinko Tutić
predsjednik
/ Sanja Drakulić / Zlatko Madžar
Željko
Brkanović
Predsjednik
Pero
Gotovac
Zoran
Juranić
Hrvoje
Hegedušić
Dopredsjednik
Ivo
Josipović
Alfi
Kabiljo
Predsjedništvo HDS-a od 2004. - 2008. godine
04