Page 27 - godisnjak_2007

Basic HTML Version

na HT-ov server. U 2008. godini, nakon isteka prvih ugovora,
slijedi ugovaranje za naredno razdoblje i za širi opseg usluga
kabelskih operatera.
Suradnja sa srodnim glazbenim udrugama i onima koje
određena prava žele kolektivno ostvarivati
Već dugogodišnja suradnja sa srodnim udrugama u glazbenoj oblasti,
HUZIPom (izvođači) i ZAPRAFom (proizvođači fonograma), i
dalje se skladno odvija, a jednako vrijedi i za suradnju uspostavljenu s
Hrvatskim društvom filmskih redatelja glede naknada od poduzetnika
kabelske televizije i uvoznika medija i uređaja za privatno kopiranje.
Sa svim trima udrugama definirani su i ključevi raspodjele naknada za
privatno kopiranje, ovisno o namjeni medija/uređaja i pretpostavljeni
intenzitet korištenja za glazbene odnosno vizualne sadržaje. U
raspodjelu naknada za privatno kopiranje, sporazumom ovih partnera,
ugovorno je uvrštena i ZANA, zajednica nakladnika pisanih izdanja
s udjelom od 1%, koliko je rezervirano i za još neosnovanu udrugu za
kolektivno ostvarivanje prava pisaca i prevoditelja.
Udruge pisaca pripremaju se na kolektivno ostvarivanje prava
temeljem javne posudbe (iz javnih knjižnica), a u ovom trenutku ne
postoji sporazum dviju postojećih udruga o načinu organizacije tog
posla. HDS, kao najstarija udruga za kolektivno ostvarivanje prava,
spreman je pružiti suradnju onom subjektu koji će se baviti tim
poslom i koji nalazi potrebe za takvom suradnjom, na način na koji
je to činio i čini i drugim udrugama nositelja prava.
Novoosnovana udruga za ostvarivanje prava novinara i novinskih
izdavača temeljem reprodukcije u press clippingu i sličnim oblicima
također traži i dobit će našu suradnju za ostvarivanje prava.
Sve su ovo aktivnosti koje Hrvatsko društvo skladatelja prihvaća zbog
dvaju važnih razloga: prvo, da ujedini napore na zaštiti autorskih i
srodnih prava neovisno o vrsti i time doprinese jačanju opće svijesti o
njihovoj vrijednosti i važnosti; i, drugo, da svuda gdje postoji mogućnost
skupne naplate više naknada, smanji troškove koji terete korisnike.
Tijekom 2007. godine zbivanja vezana uz kolektivno ostvarivanje
autorskog prava bila su na europskoj sceni vrlo burna. Kao što je
već poznato, Europska komisija još je 2005. donijela Preporuku o
prekograničnom ostvarivanju prava za tzv. online servise te paralelno
pokrenula postupak pred Odjelom za zaštitu tržišnog natjecanja protiv
CISAC-a (krovne svjetske organizacije) te svih europskih društava za
kolektivno ostvarivanje prava i to pod prijetnjom ozbiljnih novčanih
kazni. Najvažnija točka kritike bio je članak iz međusobnih recipročnih
ugovora koji se odnosi na isključivo teritorijalno zastupanje (odnosno
da samo jedno društvo može djelovati na području jedne države). Sada,
nakon gotovo tri godine razgovora, lobiranja, pritisaka i sl., najavljeno je
konačno donošenje odluke europske komisije koja bi mogla biti negativna
po kolektivna društva, a trebala bi biti objavljena ovih dana.
U slučaju takve negativne odluke, kolektivna društva morala bi
promijeniti svoje međusobne recipročne ugovore, ukinuti odredbe o
isključivom teritorijalnom zastupanju te uvesti konkurenciju među
društvima (za sada samo za online, satelitsku i kabelsku retransmisiju,
ne i za ostale vrste iskorištavanja autorskih djela). Takav rasplet značio bi
vjerojatno zadovoljstvo za velika društva, ali i ozbiljne probleme za mala
i srednja društva. Kako ozbiljnost ovog problema nadilazi uobičajenu
problematiku, CISAC je osnovao radnu grupu za pronalazak rješenja i
definiciju novog modela suradnje društava. Navedena radna grupa još
uvijek nije dala niti naslutiti neko moguće rješenje, tako da se neizvjesnost
nažalost i dalje nastavlja. Razlog tome leži u različitim interesima malih
i velikih društava te izdavača (publishera). Autorska društva u RH imaju
sreću što naša država još nije ušla u EU. Upravo zato europska zbivanja
ne dotiču za sada direktno HDS ZAMP, no doista je važno da društvo
nastavi pratiti zbivanja te što je moguće više aktivno sudjelovati.
Tomislav Radočaj
Direktor službe ZAMP
Europska zbivanja
HDS ZAMP
Godišnje izvješće
2007.
27