Page 25 - godisnjak_2007

Basic HTML Version

Financijski rezultati
Prihodi iz inozemstva
3.271.169,90
327.116,99
10,0
2.944.052,91
0,00
0,0
2.944.052,91
90,0
*
iznosi navedeni u kunama
Ukupno
79.099.408,12 19.924.494,60 25,2 59.174.913,52 4.947.432,94 8,4 54.227.480,58 68,6
NAPLATA 2007.
Ukupno*
naplaćeno
Iznosi*
odbijeni
za troškove
%
A/B
%
D/E
%
G/A
Iznosi* za
raspodjelu
(A-B)
Iznosi*
odbijeni
za socijalnu
i kulturnu
namjenu
Neto iznosi*
za raspodjelu
(D-E)
16.882.806,76 4.206.951,35
24,9
12.675.855,41 1.267.585,54
10,0
11.408.269,87
67,6
20.213.907,69 4.573.338,14
22,6
15.640.569,55 1.564.056,96
10,0
14.076.512,60
69,6
1.473.306,35
294.661,27
20,0
1.178.645,08
117.864,51
10,0
1.060.780,57
72,0
3.446.072,92
620.293,13
18,0
2.825.779,79
0,00
0,0
2.825.779,79
82,0
27.135.138,95 8.683.244,47
32,0
18.451.894,48 1.845.189,45
10,0
16.606.705,03
61,2
Radijske postaje
Televizijske postaje
Kabelska retransmisija
Koncerti zabavne i seriozne glazbe
Hoteli, diskoteke, prijevoznici i dr.
Prava javne izvedbe
UkupnoPrava javne Izvedbe
69.151.232,67 18.378.488,36 26,6 50.772.744,31 4.794.696,45 9,4 45.978.047,86 66,5
5.825.593,31 1.048.606,80
18,0
4.776.986,51
0,00
0,0
4.776.986,51
82,0
636.402,04
127.280,41
20,0
509.121,63
152.736,49
30,0
356.385,14
56,0
215.010,20
43.002,04
20,0
172.008,16
0,00
0,0
172.008,16
80,0
melodije zamobitele, mp3 jukeboxi i dr.
Privatnokopiranje
Filmovi, reklame i sl.
Pravamehaničke reprodukcije
UkupnoPravaMehaničke reprodukcije
6.677.005,55 1.218.889,25 18,3 5.458.116,30
152.736,49
2,8 5.305.379,81 79,5
A
B
C
D
E
F
G
H
HDS ZAMP
Godišnje izvješće
2007.
25