Page 24 - godisnjak_2007

Basic HTML Version

PRIHODI IZ INOZEMSTVA
UGOVORI ORECIPROCITETUZAMALA i mehaničkaPRAVA
ALBAUTOR
Albanija
SADAIC
Argentina
AMCOS
Australija
APRA
Australija
AKM
Austrija
AUME
Austrija
SABAM
Belgija
BELAT
Bjelorusija
SINEQUANON
BiH
ABRAMUS
Brazil
MUSICAUTOR
Bugarska
PAMCG
CrnaGora
OSA
Češka
KODA
Danska
EAU
Estonija
TEOSTO
Finska
SACEM
Francuska
SDRM
Francuska
AEPI
Grčka
SAS
Gruzija
CASH
Hong Kong
IMRO
Irska
SIAE
Italija
ACUM
Izrael
JASRAC
Japan
SOCAN
Kanada
SODRAC
Kanada
MCSC
Kina
KOMCA
Koreja
AKKA - LAA
Latvija
LATGA
Litva
ZAMPMK
Makedonija
SACM
Meksiko
ARTISJUS
Mađarska
BUMA
Nizozemska
STEMRA
Nizozemska
TONO
Norveška
GEMA
Njemačka
ZAIKS
Poljska
SPA
Portugal
UCMRADA
Rumunjska
RAO
Rusija
ASCAP
SAD
BMI
SAD
HF Agency
SAD
SESAC
SAD
NCB
Skandinavija
SOZA
Slovačka
SAZAS
Slovenija
SOKOJ
Srbija
SGAE
Španjolska
STIM
Švedska
SUISA
Švicarska
MESAM
Turska
UACRR
Ukrajina
PRS
V. Britanija
mala prava
Mehanička prava
Najveći rast (gotovo2/3 više) je u prihodima iz inozemstva, odakle je zanaše autore pristiglonešto
višeod 3milijunakuna. ovdje valjanapomenuti da je riječosegmentunaplate koji je vrlosklon
oscilacijama i ukojemnaš radmoženajmanje utjecati, budući da je riječonaknadamakoje
stižu iz inozemstva i oviseodogađanjimau svijetu i radunaših sestrinskihdruštava.
0
02
01
03
04
06
05
07
08
Prihodi iz inozemstva 2004. - 2007.
3.323.311 1.844.670 1.997.704 3.271.169
*
*
milijuna kuna
*
*
*
*
24