Page 21 - godisnjak_2007

Basic HTML Version

FINANCIJSKI REZULTATI 2007.
raspodjela
naplaćenog
Udio pojedinih segmenata
naplate u ukupnom prihodu
Kao što je bio slučaj i prethodnih godina, sredstva koja je ZAMP
prikupio za korištenje glazbe bilježe rast i to u odnosu na prošlu
godinu čak 7%. Autorima je za 2007. godinu podijeljeno nešto više
od 54 milijuna kuna. To je 68,6% od ukupno ubranih naknada od
kojih se odbijaju ukupni iznosi troškova i odbitaka za socijalnu i
kulturnu namjenu.
Uusporedbi s nekimprethodnimrazdobljima, 2007. godinadoima se kaouglavnom
mirna poslovnagodina, obilježena konstantnimnapretkomu kvaliteti odnosa s
korisnicima i njihovimasocijacijama, uobuhvatu korisnika i u povećanjunjihove
financijske discipline - dakle i porastuukupnoprikupljenihautorskihnaknada.
Izvješće Tomislava Radočaja,
Glavnog direktora Službe ZAMP
0
20
5
25
10
30
15
40
60
45
50
55
65
70
75
80
35
ukupna naplata 2004. - 2007.
64.625.270 64.624.091 73.813.950 79.099.408
*
*
milijuna kuna
*
*
*
*
Prava javne izvedbe Mehanička prava Prihodi iz inozemstva
Udio segmenata naplate 2004. - 2007.
64.625.270 64.624.091 73.813.950 79.099.408
*
*
*
*
*
milijuna kuna
0
20
5
25
10
30
15
40
60
45
50
55
65
70
75
80
35
*
Prava javne
izvedbe
Prava mehaničke
reprodukcije
Prihodi iz
inozemstva
88%
69.151.232
08%
6.677.005
04%
3.271.169
Neto iznosi za
raspodjelu
Iznosi odbijeni za
troškove
Iznosi odbijeni za
soc. i kult. namjenu
69%
25%
06%
HDS ZAMP
Godišnje izvješće
2007.
21