Page 19 - godisnjak_2007

Basic HTML Version

Ugledu kojeg HDS ima među ostalim autorskim društvima u svijetu
svjedoči i činjenica da je u rujnu 2007. u Varšavi na kongresu CIAMa
(Vijeća skladatelja pri svjetskoj konfederaciji autorskih društava
CISAC) naše Društvo izabrano među osam društava u svijetu koja
imaju svoje predstavnike u tom vijeću. Nije potrebno ni naglašavati da
je naše društvo po broju članova i financijama patuljak u toj skupini,
no njegov ugled očito daleko nadilazi te parametre. Predstavnik
HDSa u CIAMu bit će u ovom mandatu Antun Tomislav Šaban.
2006. godinu pamtimo kao prijelomnu godinu za sve europske
skladatelje. Oformljene su tri paneuropske konfederacije skladatelja,
tri "stupa" (ozbiljne, popularne i primijenjene glazbe) iznad kojih je
u ožujku 2007. na Madridskom kongresu oformljen Savez europskih
skladateljskih udruga (ECSA). To je prvi takav projekt u povijesti,
koji je udružio i organizirao skladatelje kao struku i ceh, a ne kao
nositelje prava, koja dijele s drugim nositeljima koji nisu nužno
skladatelji niti nemaju nužno iste interese kao skladatelji. Ostvarivanje
interesa svih europskih skladatelja kroz ECSAu je već urodilo
plodom jer je inicijativa Europske komisije, odnosno Preporuka o
prekograničnoj online trgovini zaštićenim sadržajem, zaustavljena
u Europskom parlamentu nakon što su sami skladatelji do te mjere
uspješno izlobirali članove EP, da je spomenuta preporuka na
odborima za kulturu i za zakonodavstvo doslovce sasječena.
HDS je od samog početka bio uključen u formiranje tih tijela, a glavni
tajnik HDSa bio je jedan od dvanaest delegata europskih skladatelja
koji su sudjelovali u radu Madridskog kongresa i oformljenju ECSAe.
Djelovanje ECSAe nastavilo se i tijekom 2007. i 2008. godine, kad je
izvedeno nekoliko političkih akcija kojima je ponovno senzibilizirana
politička javnost na probleme glazbenih kreativaca. Vrijedno je spomenuti
dva tzv. "Copyright Summita" u Bruxellesu: jednog u organizaciji
CISACa, a drugog u organizaciji medijske kuće "EU Observer", gdje se u
dijalogu sa skladateljima našao i sam predsjednik EK Barroso.
Nova web stranica HDSa profunkcionirala u proljeće 2007. godine
i požnjela pohvale, kako članstva tako i izvana. Jednostavna i
funkcionalna, a informativna, sa mnogo podataka o HDSu i njegovom
radu: kako općih i trajnih, tako i aktualnih i novosti. Zahvaljujući
objedinjavanju funkcije urednika web stranice i urednika časopisa
"Cantus" (pod imenom urednik glasila HDSa i u osobi Davora
Hrvoja), objedinjen je medijski nastup Društva, a istovremeno otvoren
neograničeni prostor za sve ono što se ne može objaviti u novinama.
Unutar stručne službe HDSa i ZAMPa došlo je do nekih kadrovskih
promjena. Odlaskom u mirovinu Marije Hadžije, koja je u ZAMPu
provela gotovo 35 godina, na čelo odjela Muzičkih materijala došla
je početkom 2008. godine Suzana Marković. Odlaskom na druge
poslove iz struktura ZAMPa otišli su pravni savjetnik Vito Turšić
i voditelj odjela mehaničkih prava Stribor Jurčić. Ta su mjesta
trenutno upražnjena, tako da slijedi raspisivanje natječaja za pravnike
u ZAMPu. Istovremeno je u Matici na mjesto producentice i
bibliotekarke od ljeta 2007. zaposlena muzikologinja Nina Čalopek,
čime je započelo pomlađivanje kadrova koji će, uz članstvo, raditi na
nastavljanju kulturne uloge Društva u vremenu koje dolazi.
OPĆE TEME
Na kraju ovog mandata zahvaljujem svim članovima Predsjedništva i
Nadzornog odbora, te drugim članovima koji su obnašali funkcije u
ostalim tijelima Društva, na njihovom zalaganju i radu kojim su vodili
Društvo u protekle četiri godine. Posebno se to odnosi na Predsjednika
Brkanovića s kojim sam tijekom četiri godine usko surađivao.
Ovih dana svjedoci smo velikom interesu kojeg članovi pokazuju za
mandate u tijelima uprave i nadzora, što pokazuje želju za aktivnim
sudjelovanjem u radu Društva, odnosno dokazuje da naši članovi imaju
viziju kamo bi Društvo trebalo ići. Kako je u protekle četiri godine u
redovno članstvo primljeno točno 50 novih kolega, logično je očekivati da
unutar samog Društva zapušu neki novi vjetrovi i pojave se neke svježe
ideje. Optimalno bi bilo da novo Predsjedništvo bude izbalansirano
predstavnicima svih generacija, žanrova i glazbenih pravaca, koji bi, uz
dva nova predstavnika ostalih nositelja prava, najbolje zastupali interese
široke većine članstva. Unutar HDSa ne postoje političke stranke, ali
postoje različita gledišta na onaj često spominjani "minimum interesa"
svih nas. Tko god bude vodio HDS do 2012. godine, mora biti svjestan
da snaga našeg Društva počiva upravo na uvažavanju tog minimuma.
Antun Tomislav Šaban
Glavni tajnik HDS-a
ZAKLJUČAK
HDS ZAMP
Godišnje izvješće
2007.
19