Page 17 - godisnjak_2007

Basic HTML Version

Tvrtka za produkciju i izdavaštvo u 100% vlasništvu našeg Društva
reducirala je tijekom 2006. godine broj zaposlenika i programa koje
radi, ispunjavajući odluku Predsjedništva o financijskoj konsolidaciji.
Prošla godina bila je prva koju je "Cantus" u cijelosti odradio prema
novim uvjetima poslovanja i sa samo četiri zaposlena.
Produkcijski dio poslova je odrađen kao i prethodnih godina, a uz
projekte Društva "Cantus" je na tržištu dobio poslove produkcije
Chansonfesta, Hrvatskog dječjeg festivala i Porina. Što se izdavačkog
dijela tiče, bitno je napomenuti da su se tijekom prošle godine u
cijelosti izvršili programi za koje je postojala ugovorna obveza prema
Ministarstvu kulture, tako da su izdavačkoj komisiji odriješene ruke
za izbor novih programa. Kod diskografije je došlo do problema u
odnosima s HRTom. Naime, na velikom broju "Cantusovih" izdanja
u prošlosti su korištene snimke iz arhiva Hrvatskog radija, koje je isti
ustupao za objavu bez financijskih potraživanja, s iznimkom podjele
eventualne dobiti ili preuzimanjem dijela naklade.
Tijekom prošle godine došlo je do zaokreta u poslovnoj politici HRTa,
te se za ustupanje prava objave počela tražiti naknada. Kako se radi
isključivo o nekomercijalnim projektima, HDS i "Cantus" nisu prihvatili
kupnju snimaka, tako da je došlo do zastoja u produkciji i veći broj
planiranih izdanja je obustavljen. Ovaj problem do danas nije riješen,
tako da je kanal kroz koji su se vrijedne snimke hrvatskih autora iz
prašine zaborava vraćale u život presječen. Sve dok HRT bude inzistirao
na zaradi, ignorirajući kulturnu, umjetničku i povijesnu vrijednost svog
arhiva i kršeći svoju ulogu javne, nacionalne radiotelevizije, hrvatska
glazbena baština bit će prepuštena propadanju i zaboravu.
Cantusd.o.o. osnovan je 2000. godine s ciljemštoboljegpredstavljanja i promicanjahrvatskeglazbene
kulturenanacionalnoj i međunarodnoj razini, adanas jeonrelevantanpartner ukulturnimpodručjima
specijalističkogprofilakojima se kroz različite programske vrste promovirajudjela suvremenihhrvatskih
skladatelja i hrvatskihklasika, mladi interpreti, hrvatska etnoglazba i nacionalna jazz produkcija.
CANTUS d.o.o.
Produkcija i organizacija
01
24. Muzički biennale Zagreb
02
44. Glazbena tribina Pula 2007.
03
Autorski koncerti
• 17. 3. 2007. Dubravko Detoni
• 13.12.2007. Željko Brkanović
04
Festivali Organizacija
• Zagrebfest 2007.
• Chansonfest 2007.
05
Organizacija za ostale naručitelje:
• HDF - Zagreb 2007. Djeca nose svjetove na dlanu
• PORIN 2007. Makarska, 19. - 22. travnja 2007.
Poseban projekt Boris Papandopulo
01
Divertimento za gudački orkestar
02
Komorna simfonija za gudački kvartet i puhački kvintet
03
Mala suita za puhački kvintet
04
Meditacija za violinu i klavir
Knjižna izdanja
01
Andrija Tomašek - Pavao Markovac - Sačuvana glazba
Prilog povijesti hrvatske glazbe o 100-toj godišnjici rođenja
02
Cantus, dvomjesečnik - glasilo Hrvatskoga društva skladatelja
U 2007. godini objavljen je u šest brojeva i pet svezaka
Diskografija
prikazana posebno
Posebna CD izdanja
Antologija Hrvatske Orguljske Glazbe 1
Antologija Hrvatske Orguljske Glazbe 2
Serija notnih izdanja Ars Croatica
prikazana posebno
Za ostale naručitelje
Frano Đurović: Fantazija
PRIHODI
Ministarstvo kulture
60.000,00
Gradski ured za kulturu Zagreba:
80.000,00
Ukupni prihodi bez HDSa:
140.000,00
HDS
164.077,06
UKUPNO SVI PRIHODI [kn]
304.077,06
RASHODI
Prijepis
88.291,83
Autorski honorani [urednik, redaktor]
15.500,00
Tisak,dizajn
165.285,93
Cantus [organizacija i produkcija]
35.000,00
UKUPNO SVI RASHODI [kn]
304.077,76
U ediciji "Ars Croatica”, koja postoji već pola stoljeća, Društvo je
objavilo nekoliko stotina notnih izdanja hrvatskih skladatelja. U 2007.
godini unutar edicije Ars Croatica objavljeno je 9 notnih izdanja.
01
Ivo Parać - Madrigali dell' Estate
02
Božidar Kunc - Tri kompozicije, op. 4 i op. 28
03
Miroslav Miletić - Concerto Grosso
04
Berislav Šipuš - Ciaccona
05
Sanja Drakulić - Etide iz basne
06
Vjekoslav Nježić - Traces - Oblivion of sleep
07
Frano Đurović - Romantično putovanje za dvije (2) osobe
08
Djeca nose svjetove na dlanu - Zagreb, 2007.
09
Dalibor Bukvić - Pour le concours
ARS CROATICA
Izdavačka djelatnost
HDS ZAMP
Godišnje izvješće
2007.
17