Page 15 - godisnjak_2007

Basic HTML Version

Ciklus koncerata ansambla Cantus
01.06.
2007.
Festival Ensemblia
Münster St.
Vitus, Abteiberg,
Njemačka
suradnja s Art
ansamblomNRW
Festival
Ensemblia
Mönchen-
gladbach,
Köln,
Njemačka
03.06.
2007.
19.02.
2007.
Treći
koncert
Ciklusa Cantus
Ansambl &
Lisinski
sezona '06./'07.
Četvrti
koncert
Ciklusa Cantus
Ansambl &
Lisinski
sezona '06./'07.
05.03.
2007.
Peti
koncert
Ciklusa Cantus
Ansambl &
Lisinski
sezona '06./'07.
19.04.
2007.
Mješoviti zbor
HRT& Cantus
Ansambl
u okviru
Muzičkog
biennala Zagreb
24.04.
2007.
Šesti
koncert
Ciklusa Cantus
Ansambl &
Lisinski
sezona '06./'07.
14.05.
2007.
06.06.
2007.
Festival
Gospićko
kulturno
ljeto,
Gospić
Scena
Amadeo,
Atrij
Muzeja za
umjetnost
i obrt
10.07.
2007.
Međunarodni
kulturni
centar Hrvatske
glazbene
mladeži,
Grožnjan
17.07.
2007.
XVIII.
Omiško
kulturno
ljeto,
Omiš
19.08.
2007.
Prvi
koncert
Ciklusa Cantus
Ansambl &
Lisinski
sezona '07./'08.
17.09.
2007.
12.10.
2007.
Samoborska
glazbena jesen
– Međunarodno
natjecanje "Ferdo
Livadić" za mlade
glazbenike
Dani
Milka
Kelemena,
Slatina
13.10.
2007.
08.11.
2007.
Glazbena
tribina
Pula,
Autorski
koncert
Ive Josipovića
Glazbena
tribina Pula,
Autorski koncert
Josipa Magdića;
Praizvedbe
Cantus Ansambla
09.11.
2007.
Festival
Trieste
Prima,
Trst,
Italija
10.11.
2007.
Drugi
koncert
Ciklusa Cantus
Ansambl &
Lisinski
sezona '07./'08.
12.11.
2007.
Festival der
kroatischen
Musik
inWien,
Beč,
Austrija
13.11.
2007.
UmjetniČke aktivnosti
HDS ZAMP
Godišnje izvješće
2007.
15