Page 13 - godisnjak_2007

Basic HTML Version

Koncertna djelatnost CANTUS ANSAMBLA je i u 2007. godini
bila iznimno bogata i živa. Održana su 22 koncerta, od toga
16 samostalnih, a 6 u suradnji s drugim ansamblima kao što su
Mješoviti zbor HRT-a, Art ansambl NRW, Musikfabrik Köln,
Kvartet Rucner i dr., na kojima su predstavili 45 djela hrvatskih i
stranih autora, od kojih su 15 bile praizvedbe.
Cantus Ansambl je u proteklih sedam sezona zabilježio intenzivnu
koncertnu aktivnost kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu, ostvarivši
međunarodnu i domaću mrežu suradnje s mnogim dirigentima,
solistima, ansamblima i festivalima.
U 2007. godini ostvarena je suradnju sa:
01
Festival Ensemblia (Njemačka)
02
Mittelmeer Projekt (Njemačka)
03
Gospićko kulturno ljeto
04
Scena Amadeo
05
HGMGrožnjan, radionica za dirigente i skladatelje
06
XVIII. Omiško kulturno ljeto
07
Samoborska glazbena jesen
08
XIII. Dani Milka Kelemena, Slatina
09
Glazbena tribina Pula
10
Trieste Prima Festival (Italija)
11
Festival der kroatischen Musik in Wien (Austrija)
Nastavljen je ciklus koncerata u suradnji s Koncertnom dvoranom
"Vatroslav Lisinski", čime je potvrđeno da je Cantus Ansambl
zauzeo važno mjesto u glazbenom životu grada. Djelatnost Cantus
Ansambla koji se svojom kvalitetom izborio za vlastiti prostor i
postao reprezentativni sudionik hrvatske suvremene scene (postalo
je uobičajenom praksom da im hrvatski i inozemni skladatelji sami
posvećuju nove skladbe), podržavaju Gradski ured za kulturu grada
Zagreba, Ministarstvo kulture RH, te sponzori.
Ansambl od prvog koncerta 2001. djeluje gotovou istom postavu. Repertoar im je narastaona više od
stotinu izvedenihopusa, a stilski pluralizam 20. i 21. stoljećaosigurava imdugu budućnost. Od početka
djelovanja dodanas ansambl je zabilježio intenzivnu koncertnu aktivnost u zemlji i inozemstvu,
ostvarivši međunarodnu i domaću suradnju s mnogimdirigentima, solistima, ansamblima i festivalima.
PRIHODI
Ministarstvo kulture RH
60.000,00
Gradski ured za kulturu
280.000,00
Strana kulturna predstavništva
3.700,00
Prodaja programa
64.064,98
Sponzorstvo
300.000,00
Ukupno prihodi bez HDS-a
707.764,98
HDS
135.074,20
UKUPNO SVI PRIHODI [kn]
842.839,18
RASHODI
Umjetnički honorari
586.340,15
Dnevnice + putni troškovi
20.551,56
Usluge prijevoza
22.583,33
Tisak, dizajn
78.283,80
Produkcija i organizacija
48.123,29
Noćenja umjetnika, ulaznice
37.695,73
Najam instrumenata i notnog materijala
10.956,42
Reprezentacija
12.714,80
Prijevodi, lektura
2.646,50
Propaganda (izrada promo CD)
9.116,80
Fotografske usluge
6.200,00
Bankovni troškovi
502,91
Autorska prava (ZAMP)
7.123,89
UKUPNO SVI RASHODI [kn]
842.839,18
Djelatnost ansambla Cantus
UmjetniČke aktivnosti
HDS ZAMP
Godišnje izvješće
2007.
13