x

Raspisan natječaj "Rudolf i Margita Matz" 2014.

Hrvatsko društvo skladatelja dana 7. siječnja 2014. raspisuje

NATJEČAJ

Za stimulaciju stvaralaštva mladih skladatelja iz sredstava fonda „Rudolf i Margita Matz“

 

I. Temeljem želje izražene u oporuci i rješenja o nasljeđivanju, Hrvatsko društvo skladatelja (dalje: HDS) raspolaže sredstvima od tantijema skladatelja Rudolfa Matza i supruge, pijanistice Margite Matz. Predsjedništvo HDS-a donijelo je 6. listopada 2009. odluku da se prikupljena sredstva utroše u obliku stimulacija, nagrada i stipendija za mlade skladatelje.

II.  HDS Natječajem podupire školovanje, profesionalni razvoj i umjetnička postignuća mladih skladatelja svih glazbenih izraza, koji na dan 31. prosinca 2013. nisu stariji od 30 godina.

III.  Cilj Natječaja je poduprijeti i promovirati glazbeno stvaralaštvo najmlađe generacije, odnosno pomoći mladim autorima u odabiru poziva profesionalnog skladatelja.

IV.  Maksimalan iznos sredstava koja će se dodijeliti ovim Natječajem u 2014. godini iznosi 40.000 kuna. Iznos pojedinačne stimulacije, odnosno stipendije, način i rokovi isplate bit će određeni individualno temeljem potreba, kvalitete, radnog i poreznog statusa dobitnika stimulacije.

V.  Na natječaj se mogu prijaviti učenici, studenti i diplomirani skladatelji, kao i ostali mladi autori koji se bave skladanjem ozbiljne glazbe i koji žele postati profesionalni glazbenici. Ne mogu se prijaviti dobitnici stipendije iz prethodnih godina. Natječaju se prilažu:

-  Životopis s težištem na vlastitom glazbenom iskustvu

-  Popis cjelokupnog autorskog opusa s naznakama o godini nastanka i trajanju

-  Skladbe (notni zapisi, snimke, demo snimke i ostalo)

-  Najmanje jedna preporuka učitelja, mentora ili profesionalnog skladatelja, člana HDS-a, koji poznaje kandidata i njegov rad

-  Medijski osvrti, kritike, potvrde o izvedbama ili snimanjima autorskih radova i slično

-  Tekst zamolbe koji uključuje: viziju vlastitog razvoja, prijedlog projekata kojima bi se kandidat bavio u periodu trajanja stimulacije, obrazloženje vlastitog imovinskog stanja i važnost ove stimulacije za daljnji razvoj

Svi materijali čuvat će se najdulje 15 dana nakon objave rezultata.

VI. Prilikom odlučivanja o stimulaciji vodit će se računa o stilskoj raznolikosti glazbenih izraza kandidata, o imovinskom stanju, odnosno o važnosti sredstava stimulacije za njihov daljnji razvoj, rad i karijeru

VII. Natjecatelji su dužni podnijeti svu dokumentaciju HDS-u zaključno sa 27. siječnjem 2014. godine, s naznakom „Za fond Matz“ na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu: Hrvatsko društvo skladatelja, Berislavićeva 9, 10 000 Zagreb.

VIII. HDS pridržava pravo da ne dodijeli maksimalan predviđeni iznos stimulacija. Dobitnici stimulacija pristaju na sudjelovanje u medijskoj promociji prema traženju HDS-a, a svoja autorska prava također moraju zaštititi kroz sustav kolektivne zaštite.

IX. Odluku o dobitnicima stimulacija donijet će Predsjedništvo HDS-a na prijedlog Stručnog povjerenstva sastavljenog od istaknutih skladatelja i drugih stručnjaka najkasnije do 11. veljače 2014. godine, o čemu će se javnost obavijestiti putem objava na internetu.  

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.