x

Raspisan natječaj “Rudolf i Margita Matz ”

Hrvatsko društvo skladatelja dana 16. siječnja 2018. raspisuje

NATJEČAJ

Za stimulaciju stvaralaštva mladih skladatelja iz sredstava fonda „Rudolf i Margita Matz“

I. Temeljem želje izražene u oporuci i rješenja o nasljeđivanju, Hrvatsko društvo skladatelja (dalje: HDS) raspolaže sredstvima od tantijema skladatelja Rudolfa Matza i supruge, pijanistice Margite Matz. Predsjedništvo HDS-a donijelo je 6. listopada 2009. odluku da se prikupljena sredtsva utroše u obliku stimulacija, nagrada i stipendija za mlade skladatelje.
II. HDS Natječajem podupire školovanje, profesionalni razvoj i umjetnička postignuća mladih skladatelja ozbiljne glazbe, koji na dan 31. prosinca 2017. nisu stariji od 30 godina.
III. Cilj Natječaja je poduprijeti i promovirati glazbeno stvaralaštvo najmlađe generacije, odnosno pomoći mladim autorima u odabiru poziva profesionalnog skladatelja.
IV. Maksimalan iznos sredstava koja će se dodijeliti ovim Natječajem u 2018. godini iznosi 20.000 kuna. Iznos pojedinačne stimulacije, odnosno stipendije, način i rokovi isplate bit će određeni individualno temeljem potreba, kvalitete, radnog i poreznog statusa dobitnika stimulacije.
V. Na natječaj se mogu prijaviti učenici, studenti i diplomirani skladatelji, kao i ostali mladi autori koji se bave skladanjem ozbiljne glazbe i koji žele postati profesionalni glazbenici. Ne mogu se prijaviti dobitnici stipendije iz prethodnih godina. Natječaju se prilažu:
–  Životopis s težištem na vlastitom glazbenom iskustvu
–  Popis cjelokupnog autorskog opusa s naznakama o godini nastanka i trajanju
–  Skladbe (notni zapisi, snimke, demo snimke i ostalo)
–  Najmanje jedna preporuka učitelja, mentora ili profesionalnog skladatelja, člana HDS-a, koji poznaje kandidata i njegov rad
–  Medijski osvrti, kritike, potvrde o izvedbama ili snimanjima autorskih radova i slično
–  Tekst zamolbe koji uključuje: viziju vlastitog razvoja, prijedlog projekata kojima bi se kandidat bavio u periodu trajanja stimulacije, obrazloženje vlastitog imovinskog stanja i važnost ove stimulacije za daljnji razvoj
Svi materijali čuvat će se najdulje 15 dana nakon objave rezultata.
VI. Prilikom odlučivanja o stimulaciji vodit će se računa o stilskoj raznolikosti glazbenih izraza kandidata, o imovinskom stanju, odnosno o važnosti sredstava stimulacije za njihov daljnji razvoj, rad i karijeru
VII. Natjecatelji su dužni podnijeti svu dokumentaciju HDS-u zaključno sa 31. siječnjem 2018. godine, s naznakom „Za fond Matz“ na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu: Hrvatsko društvo skladatelja, Berislavićeva 9, 10 000 Zagreb.
VIII. HDS pridržava pravo da ne dodijeli maksimalan predviđeni iznos stimulacija. Dobitnici stimulacija pristaju na sudjelovanje u medijskoj promociji prema traženju HDS-a, a svoja autorska prava također moraju zaštititi kroz sustav kolektivne zaštite.
IX. Odluku o dobitnicima stimulacija donijet će Predsjedništvo HDS-a na prijedlog Stručnog povjerenstva sastavljenog od istaknutih skladatelja i drugih stručnjaka najkasnije do 21. veljače 2018. godine, o čemu će se javnost obavijestiti putem objava na internetu.

http://www.hds.hr/raspisan-natjecaj-rudolf-i-margita-matz-2/

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.