Raspisan natječaj "Rudolf i Margita Matz" 2014.

Hrvatsko društvo skladatelja dana 7. siječnja 2014. raspisuje

NATJEČAJ

Za stimulaciju stvaralaštva mladih skladatelja iz sredstava fonda „Rudolf i Margita Matz“

 

I. Temeljem želje izražene u oporuci i rješenja o nasljeđivanju, Hrvatsko društvo skladatelja (dalje: HDS) raspolaže sredstvima od tantijema skladatelja Rudolfa Matza i supruge, pijanistice Margite Matz. Predsjedništvo HDS-a donijelo je 6. listopada 2009. odluku da se prikupljena sredstva utroše u obliku stimulacija, nagrada i stipendija za mlade skladatelje.

II.  HDS Natječajem podupire školovanje, profesionalni razvoj i umjetnička postignuća mladih skladatelja svih glazbenih izraza, koji na dan 31. prosinca 2013. nisu stariji od 30 godina.

III.  Cilj Natječaja je poduprijeti i promovirati glazbeno stvaralaštvo najmlađe generacije, odnosno pomoći mladim autorima u odabiru poziva profesionalnog skladatelja.

IV.  Maksimalan iznos sredstava koja će se dodijeliti ovim Natječajem u 2014. godini iznosi 40.000 kuna. Iznos pojedinačne stimulacije, odnosno stipendije, način i rokovi isplate bit će određeni individualno temeljem potreba, kvalitete, radnog i poreznog statusa dobitnika stimulacije.

V.  Na natječaj se mogu prijaviti učenici, studenti i diplomirani skladatelji, kao i ostali mladi autori koji se bave skladanjem ozbiljne glazbe i koji žele postati profesionalni glazbenici. Ne mogu se prijaviti dobitnici stipendije iz prethodnih godina. Natječaju se prilažu:

-  Životopis s težištem na vlastitom glazbenom iskustvu

-  Popis cjelokupnog autorskog opusa s naznakama o godini nastanka i trajanju

-  Skladbe (notni zapisi, snimke, demo snimke i ostalo)

-  Najmanje jedna preporuka učitelja, mentora ili profesionalnog skladatelja, člana HDS-a, koji poznaje kandidata i njegov rad

-  Medijski osvrti, kritike, potvrde o izvedbama ili snimanjima autorskih radova i slično

-  Tekst zamolbe koji uključuje: viziju vlastitog razvoja, prijedlog projekata kojima bi se kandidat bavio u periodu trajanja stimulacije, obrazloženje vlastitog imovinskog stanja i važnost ove stimulacije za daljnji razvoj

Svi materijali čuvat će se najdulje 15 dana nakon objave rezultata.

VI. Prilikom odlučivanja o stimulaciji vodit će se računa o stilskoj raznolikosti glazbenih izraza kandidata, o imovinskom stanju, odnosno o važnosti sredstava stimulacije za njihov daljnji razvoj, rad i karijeru

VII. Natjecatelji su dužni podnijeti svu dokumentaciju HDS-u zaključno sa 27. siječnjem 2014. godine, s naznakom „Za fond Matz“ na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu: Hrvatsko društvo skladatelja, Berislavićeva 9, 10 000 Zagreb.

VIII. HDS pridržava pravo da ne dodijeli maksimalan predviđeni iznos stimulacija. Dobitnici stimulacija pristaju na sudjelovanje u medijskoj promociji prema traženju HDS-a, a svoja autorska prava također moraju zaštititi kroz sustav kolektivne zaštite.

IX. Odluku o dobitnicima stimulacija donijet će Predsjedništvo HDS-a na prijedlog Stručnog povjerenstva sastavljenog od istaknutih skladatelja i drugih stručnjaka najkasnije do 11. veljače 2014. godine, o čemu će se javnost obavijestiti putem objava na internetu.