Europski skladatelji stali uz svoja autorska društva: ˝Bez njih smo u nezavidnom položaju!˝

Autori i skladatelji iz više od 20 europskih zemalja, a koji su okupljeni u Europskom savezu skladatelja (ECSA), izdali su deklaraciju u kojoj se referiraju na izazove s kojima se susreće kolektivna zaštita autorskih prava te digitalna distribucija glazbe u Europi. 

Traži se stabilan i transparentan pravni okvir koji će služiti na korist svim autorima, te ukazuje na potrebu da autorska društva i dalje imaju primat u zaštiti autora s obzirom na sljedeće činjenice: 

  • cjelovitost repertoara – društva za kolektivnu zaštitu znaju da štite cijeli katalog djela svojih članova što uvelike olakšava poslovanje i autora i korisnika djela;
  • transparentnost – iako je činjenica da društva variraju u kvaliteti svojih usluga, ipak su i dalje puno transparentnija od publishera i drugih subjekata;
  • jednak tretman repertoara – sva djela plaćaju se jednako za iste oblike korištenja, bez obzira jesu li objavljena na velikoj izdavačkoj kući, nezavisnoj ili pak samostalno.

Ukoliko bi društva izgubila primat u zaštiti autorskih prava rezultat bi bio sljedeći: 

  • dobivanje licenci za korištenje repertoara određenog autora bilo bi puno kompliciranije, s obzirom na gubitak cjelovite zaštite;
  • pojava drugih dominantnih faktora (poput publishera) koji bi se natjecali za veći udio, kontrolu i zaštitu autorskih prava, dovela bi do znatnog smanjenja autorske naknade;
  • autori bi izgubili kontrolu nad svojim djelima, što u konačnici dovodi do manipulacije;
  • povećana dominacija anglo-američkog repertoara te smanjenje kulturne raznolikosti.