Financijski izvještaji za 2015.

Hrvatsko društvo skladatelja - financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2015., zajedno s izvještajem neovisnog revizora dostupni su OVDJE