Tarife i obrasci za prijavu

Javna izvedba

Preuzmite sve obrasce u paketu

Glazbene priredbe

 • Prijava glazbene priredbe

 • Popis izvedenih djela (program)

 • Obrazac za prihod i trošak glazbene priredbe - koncerta

 • Zahtjev za ugovor za glazbene priredbe u ugostiteljskom objektu

 • Popis izvedenih djela - Program za PRIREDBE

 • Obrazac za prihod - Priredbe

Elektronički mediji

Preuzmite sve obrasce u paketu

Komercijalne radio i TV postaje

 • Popis emitiranja glazbenih djela

 • Cjenik zbirnih naknada za emitiranje i reemitiranje nescenskih autorskih glazbenih djela, izvedaba umjetnika izvođača i fonograma

 • Ugovor o davanju odobrenja za retransmisiju glazbe sadržane u televizijskim i radijskim programima

Diskografi

Videoteke

Najam muzičkih materijala

Obrasci za DJ-e

Audiovizualna djela

Preuzmite sve obrasce u paketu

Korištenje audiovizualnih djela

 • Opći uvjeti za ostvarivanje prava na popuste na naknade za reemitiranje autorskih glazbenih i audiovizualnih djela

 • Ugovor o davanju odobrenja za retransmisiju audiovizualnih djela sadržanih u televizijskim programima za područje Hrvatske

 • Zahtjev za sklapanje ugovora za audiovizualna djela

Novinarska djela