x

U današnjem konkurentnom poslovnom okružju, mnogi traže nove načine kojima bi mogli unaprijediti svoje poslovanje i tako privući i zadržati klijente te poboljšati radne uvjete i okružje u kojem rade zaposlenici. Glazba može dati tu prednost!

Videoteke

Zaključenjem Ugovora, a za vrijeme trajanja istog HDS ZAMP daje korisniku odobrenje za iznajmljivanje glazbenih djela sadržanih u audiovizualnim djelima fiksiranim na videogramima. Naknada je utvrđena Cjenikom, sukladno čl. 235. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21) u iznosu od 1,25% od ukupnog prihoda svake pojedine videoteke ostvarenog u svakoj pojedinoj kalendarskoj godini, ali ne može biti manja od 0,06 kn po pojedinom iznajmljenom videogramu.

Naknada se plaća u mjesečnim obrocima, prema izvještaju o ostvarenom prihodu kojeg je korisnik dužan dostaviti najkasnije do 31. travnja tekuće godine. Obrasce za prijavu podataka o korištenju i prihodu možete naći na našim stranicama. Nakon sklapanja Ugovora, HDS ZAMP dostavlja mjesečne akontacijske rate koje je korisnik dužan podmiriti najkasnije do zadnjeg dana u tekućem mjesecu na koji se faktura odnosi, a korekcija kojih se vrši godišnje nakon zaprimanja podataka o ostvarenom prihodu.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers
x

Kalkulator naknade za korištenje glazbe

Izračun je informativne prirode. Za točne izračune i ponudu koja će u obzir uzeti eventualne popuste, molimo Vas da nas
izravno kontaktirate.

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.