Videoteke

Zaključenjem Ugovora, a za vrijeme trajanja istog HDS ZAMP daje korisniku odobrenje za iznajmljivanje glazbenih djela sadržanih u audiovizualnim djelima fiksiranim na videogramima. Naknada je utvrđena Cjenikom, sukladno članku 162. Zakona o autorskom i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07) u iznosu od 1,25% od ukupnog prihoda svake pojedine videoteke ostvarenog u svakoj pojedinoj kalendarskoj godini, ali ne može biti manja od 0,06 kn po pojedinom iznajmljenom videogramu.

Naknada se plaća u mjesečnim obrocima, prema izvještaju o ostvarenom prihodu kojeg je korisnik dužan dostaviti najkasnije do 31. travnja tekuće godine. Obrasce za prijavu podataka o korištenju i prihodu možete naći na našim stranicama. Nakon sklapanja Ugovora, HDS ZAMP dostavlja mjesečne akontacijske rate koje je korisnik dužan podmiriti najkasnije do zadnjeg dana u tekućem mjesecu na koji se faktura odnosi, a korekcija kojih se vrši godišnje nakon zaprimanja podataka o ostvarenom prihodu.