Telefonske centrale

Ukoliko korisnik želi koristiti glazbu na telefonskoj centrali, nužno mu je ishoditi odobrenje u obliku Ugovora