Kabelski operateri

Kabelski operateri svojim pretplatnicima putem kabelskog sustava omogućavaju primanje signala određenih televizijskih postaja. Signal koji se tako prenosi nosi u sebi određeni sadržaj koji se sastoji od slika i/ili zvuka – programe televizijskih postaja.

Uvjeti korištenja i visina naknada za reemitiranje glazbenih djela u TV programima određeni su Ugovorom. Na programima koji se reemitiraju putem kabelskog sustava te na njihovom sadržaju postoje autorska i srodna prava svih onih koji su sudjelovali u stvaranju tih programa svojim autorskim udjelom, kao i prava organizacija za emitiranje na njihovim emitiranjima. Da bi legalno poslovali kabelski operateri dužni su pribaviti odobrenje svih nositelja prava (odnosno njihovih ovlaštenika) na programima koje reemitiraju i za to platiti određenu naknadu.

Suradnjom organizacija nositelja prava na djelima koja se u programima koriste, kabelski operateri u Hrvatskoj mogu vrlo jednostavno doći do potrebnih odobrenja. Tako se u zajedničkom sustavu prikupljaju naknade za nositelje prava na glazbenim i filmskim djelima (koje u Hrvatskoj zastupaju udruge HDS, HUZIP, ZAPRAF i DHFR), a HDS ZAMP po posebnoj punomoći zastupa i ostvaruje prava televizijskih kuća iz grupacija EBU (European Broadcasting Union) i VG Media. Ddrugim riječima, sva ova prava moguće je regulirati kroz jedinstveni sustav i na jednom mjestu.

IP TV

Distributeri usluga IP TV-a i video on-demand također su pod istim uvjetima dužni pribaviti gore navedena odobrenja.


Za reguliranje prava priopćavanja glazbe kabelskom retransmisijom, potrebno je odobrenje Hrvatskog društva skladatelja u obliku ugovora s korisnikom. Za detalje oko postupka sklapanja ugovora molimo potencijalne korisnike da nas kontaktiraju na e-mail adresu mediji@hds.hr ili telefonski na 01/6387-000. Pripadajuće obrasce potražite u izborniku Dokumenti.