Radijske i TV postaje

Odobrenja za emitiranje glazbenih djela u radijskom i televizijskom programu javne i komercijalnih postaja odnosi se na emitiranje legalno pribavljenih snimki. Obračuni naknade, ovisno o prihodima, sporazumno su ugovoreni s krovnim asocijacijama radijskih i televizijskih postaja. Komercijalne radijske i lokalne televizijske postaje ugovorom s HDS ZAMP-om reguliraju sva prava na glazbi, odnosno prava autora, umjetnika izvođača i proizvođača fonograma. Drugim riječima, za sva tri prava u tim se slučajevima plaća jedinstvena naknada.

Ukoliko radijska ili tv postaja nema valjano odobrenje u obliku ugovora, primjenjuje se važeći Cjenik zbirnih naknada za emitiranje i reemitiranje nescenskih autorskih glazbenih djela, izvedaba umjetnika izvodača i fonograma.

Komercijalne radijske postaje

Uvjeti korištenja glazbenih djela i visina autorskih naknada koje plaćaju komercijalne radijske postaje određeni su granskim ugovorima između HDS ZAMP-a i Hrvatske udruge radija i novina (HURIN), odnosno ugovorom između HDS ZAMP-a i Udruge nezavisnih radio postaja (UNRP).

Komercijalne televizijske postaje

 Uvjeti korištenja glazbenih djela i visina autorskih naknada koje plaćaju komercijalne televizijske postaje određeni su Ugovorom između HDS ZAMP-a i Nezavisne udruge televizija (NUT).

HRT

Svi programi Hrvatske radiotelevizije (4 televizijska i 11 radijskih programa) obuhvaćeni su jedinstvenim ugovorom s HRT-om, u kojem se – kao i kod ostalih postaja – primjenjuje načelo postotka od prihoda.


Za reguliranje prava priopćavanja glazbe putem radija i televizije, potrebno je odobrenje Hrvatskog društva skladatelja u obliku ugovora s korisnikom. Za detalje oko postupka sklapanja ugovora molimo potencijalne korisnike da nas kontaktiraju na e-mail adresu mediji@hds.hr ili telefonski na 01/6387-000. Pripadajuće obrasce potražite u izborniku Dokumenti.