Umnožavanje glazbenih djela

Što je umnožavanje glazbenih djela?

Umnožavanje je fiksiranje autorskog djela na materijalnu podlogu. Pravo zvučnog snimanja i umnožavanja zvučnih snimaka naziva se pravo mehaničke reprodukcije. 

Tko su nakladnici?

Nakladnici su one pravne osobe koje se bave reprodukcijom i distribucijom glazbenih djela bilo u analognom bilo u digitalnom formatu i koje su registrirane za djelatnost izdavaštva (NKD 22).

Koje su obveze nakladnika, sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima?

Nakladnici su, sukladno spomenutom zakonu, za obavljanje djelatnosti reprodukcije i distribucije glazbenih djela dužni pribaviti odobrenje autora odnosno udruge koja ih u zemlji kolektivno štiti – HDS ZAMP-a i za to platiti propisanu naknadu. Također, nakladnici su u svrhu raspodjele plaćenih naknada, dužni mjesečno dostavljati istinite i potpune podatke o glazbenim djelima koje nude i prodaju, odnosno dijele bez naknade kao i o broju prodanih i/ili podijeljenih djela. Odabirom jedne od ponuđenih skupina nakladnika na glavnom izborniku podrobnije se informirajte o zakonskim obvezama, visini naknada, pribavite potrebne obrasce i pitajte nas sve što vas zanima.