Kontakt

Opće informacije

tel: 1/ 6387 000
e-mail: zamp@hds.hr
fax: 1/ 6387 001

Heinzelova 62a, 10 000 Zagreb

UREDOVNO RADNO VRIJEME:

  • Od ponedjeljka do petka, od 9.00 do 15.00 h

Autori

Odjel za članstvo i dokumentaciju

tel: 01/ 6387 000
fax: 01/ 6387 001
e-mail: clanstvo@hds.hr

Kontakt

Kontakt
Kontakt

Korisnici

Odjel ugostiteljstva

(caffe bar, restoran, slastičarnice, buffet, objekti brze prehrane i ostali ugostiteljski objekti)

e-mail: zamp.korisnik@hds.hr
dostava dokumentacije poštom na adresu: Trg slobode 8, 31000 Osijek

Odjel poslovnih korisnika

(trgovine i poslovni prostori, DJ, diskoteke, noćni disko bar, jukebox, fitness centri, plesne škole, sportski prostori, kinematografi, prijevoznici)

e-mail: poslovni.korisnik@hds.hr
telefon: 01/6387 000; 01/6387 004
dostava dokumentacije poštom na adresu: Heinzelova 62a, 10000 Zagreb

Odjel korisnika Hoteli

(hoteli i ostali smještajni objekti)

e-mail: hoteli@hds.hr
telefon: 051/323 391
dostava dokumentacije poštom na adresu: Trg Ivana Koblera 2, 51000 Rijeka

Odjel priredbi

(glazbene priredbe, koncerti, svadbene svečanosti i sl.)

e-mail: priredbe.prijava@hds.hr
dostava dokumentacije poštom na adresu: Heinzelova 62a, 10000 Zagreb

Odjel medija i novih tehnologija

tel: 01/ 6387 000
e-mail: mediji@hds.hr

Odjel mehaničkih prava

tel: 01/ 6387 000
e-mail: mehanickaprava@hds.hr

Odjel za odnose s javnošću

tel: 01/ 6387 000
e-mail: press@hds.hr

Odjel za opće poslove

tel: 01/ 6387 000
e-mail: zamp@hds.hr

Odjel međunarodnih odnosa

tel: 01/ 6387 000
e-mail: janica.novacic.bosnjak@hds.hr