x

Informirajte se o najnovijim aktivnostima HDS ZAMP-a, te glazbenim događanjima.

Autori, nadahnuti "Fair Trade" pokretom, pozivaju na pravedniji model distribucije digitalnih prihoda

Međunarodno vijeće autora glazbe udružilo je snage kako bi pozvalo na uspostavu pravednijih pravila i veću transparentnost u distribuciji autorskih naknada od korištenja glazbe putem digitalnih glazbenih servisa. Prijedlozi su predstavljeni u novoj studiji pod nazivom „Pravična naknada za autore glazbe u digitalnom dobu“, koju je objavilo Međunarodno vijeće autora glazbe (CIAM - International Council of Creators of Music), uz podršku Međunarodne konfederacije društava autora i skladatelja (CISAC), Skladatelja Sjeverne Amerike (MCNA) i kanadskog društva skladatelja, autora i glazbenih publishera (SOCAN).

U ovoj su studiji autori po prvi puta udružili snage kako bi izrazili svoju zabrinutost poslovnom praksom digitalnih glazbenih tržišta i raspodjeli autorskih naknada prikupljenih od online streaming i download servisa. Studijom su predstavljeni sveobuhvatni, empirijski dokazi kojima se želi upozoriti da je postojećim poslovnim praksama hitno potrebna alternativa.

Rezultati studije otkrivaju ključne spoznaje o postojećoj strukturi digitalnog streaming tržišta:
- digitalne glazbene platforme podcjenjuju glazbu
- podjela digitalnih prihoda među različitim kategorijama nositelja prava je neuravnotežena
- nedostatak transparentnosti u davanju dozvola streaming servisima

Studija preporuča kako je potreban uravnoteženiji poslovni model za osiguranje održivosti digitalnih distribucijskih usluga koji će jamčiti pravedniju naknadu svim nositeljima prava. Kao „korak naprijed“ predlaže pregovore između svih interesnih skupina.

Nadahnuta „Fair Trade“ kretanjima roba i usluga, studija navodi da bi se sličan model mogao primijeniti i u digitalnom glazbenom distribucijskom sektoru. Kroz uspjeh u industriji kave „Fair Trade“ pokret jasno je pokazao da će se, kada je osigurana mogućnost za sudjelovanjem u modelu pravične naknade koji nagrađuje proizvođače robe široke potrošnje po pravednoj tržišnoj cijeni, krajnji potrošači odlučiti za „etički“ proizvedenu robu. Čak i ukoliko je njezina cijena nešto viša. Kako bi osigurao primjerenu naknadu za autore, „Fair Trade glazbeni pokret“ trebao bi se temeljiti na tri osnovna principa: uključivost, pravedna naknada i transparentnost.

Otvorenošću i transparentnošću između svih strana u trgovanju putem digitalnih glazbenih platformi, potrebno je osigurati pošten sustav, koji nije diskriminirajući prema autorima, osnovni je zaključak studije.

 

Photo: freeimages.net 

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.