x

Informirajte se o najnovijim aktivnostima HDS ZAMP-a, te glazbenim događanjima.

Izabrani dobitnici potpore iz sredstava fonda Rudolf i Margita Matz za 2015. godinu

Tročlano Stručno povjerenstvo Hrvatskog društva skladatelja u sastavu Silvio Foretić (predsjednik), Zoran Juranić i Tomislav Uhlik na sjednici održanoj 5. veljače 2015. pregledalo je sve materijale i zamolbe koje su pristigle na Natječaj za stimulaciju stvaralaštva mladih skladatelja iz sredstava fonda „Rudolf i Margita Matz“ koji je Hrvatsko društvo skladatelja raspisalo dana 7. siječnja 2015.  Na predmetni Natječaj u propisanom roku pristiglo je 5 prijava, a maksimalni iznos potpore iznosio je 40.000,00 kuna.

Temeljem prijedloga i preporuke Stručnog povjerenstva, Predsjedništvo Hrvatskog društva skladatelja donijelo je odluku da se stipendije/stimulacije za 2015. godinu u visini od po 20.000,00 kuna dodijele sljedećim mladim skladateljima: Tihomiru Ranogajcu i Matku Brekalu.

U obrazloženju svoje odluke Stručno povjerenstvo je izrazilo mišljenje da će se ovakvom odlukom ostvariti cilj i svrha raspisanog Natječaja, a to je poduprijeti i promovirati glazbeno stvaralaštvo iznimno talentiranim mladim autorima na njihovom putu i odluci u odabiru poziva profesionalnog skladatelja. Dodjeljivanjem 2 stipendije/stimulacije svaki od izabranih kandidata moći će na svoj način ostvariti i zaokružiti projekte predložene u zamolbama za akademsku godinu 2015/2016. Stručno povjerenstvo je u svom razmatranju prispjelih zamolbi također vodilo računa i o imovnom stanju pojedinih kandidata, kvaliteti glazbenog izričaja te važnosti sredstava stimulacije za njihov daljnji razvoj i rad.

Dodjela povelja i potpisivanje ugovora s dobitnicima održat će se tijekom mjeseca ožujka 2015. godine o čemu će dobitnici biti osobno obaviješteni.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.